Włoskie określenia agogiki i dynamiki z "Zasad muzyki" Franciszka Wesołowskiego

 0    168 fiszek    eunikawilczynska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

z wolna, w ruchu spokojnego kroku

poważnie, ciężko, wolno

wolno, powoli

powoli, wolno

trochę szybciej niż largo

szeroko, bardzo powoli

largo; larghetto; lento; adagio; grave
rozpocznij naukę
tempa wolne

trochę żywiej niż andante

umiarkowanie

dość żywo (nieco wolniej niż allegro)

andante; andantino; moderato; allegretto
rozpocznij naukę
tempa umiarkowane

prędko, ruchliwie, wesoło


prędko, z ożywieniem

lotnie, żywo, szybko


bardzo żywo

bardzo szybko

allegro; vivo; vivace; veloce; presto; vivacissimo; prestissimo
rozpocznij naukę
tempa szybkie

sostenuto
andante sostenuto
rozpocznij naukę
wstrzymując

sempre
sempre vivace
rozpocznij naukę
zawsze, stale

quasi
quasi allegro
rozpocznij naukę
jakby, prawie

żywiej (niż wskazywało poprzednie oznaczenie tempa)

più
più vivo
rozpocznij naukę
bardziej, więcej
trochę prędzej niż vivo

non tanto; non troppo
allegro ma non tanto; non troppo lento
rozpocznij naukę
nie zanadto
szybko, lecz nie zanadto żywo

wolniej (niż wskazywało poprzednie oznaczenie tempa)

meno
meno vivo
rozpocznij naukę
mniej

doppio movimento
rozpocznij naukę
podwojenie tempa (czyli jeszcze raz tak szybko, jak wskazywało poprzednie oznaczenie tempa)

assai; molto
adagio assai; molto allegro
rozpocznij naukę
bardzo

accelerando; affrettando; animando; avvivando; stringendo; poco a poco ~; sempre più mosso; stretto
rozpocznij naukę
oznaczenia przyspieszenia tempa

allargando; rallentando; ritardando; ritenuto; slentando
rozpocznij naukę
oznaczenia zwolnienia tempa

tempo primo; tempo I; T. I; a tempo; l'istesso tempo; come prima; come sopra; tempo giusto
rozpocznij naukę
oznaczenia powrotu do tempa zasadniczego (pierwotnego)

przedłużanie przez wykonawcę niektórych wartości rytmicznych, a skracanie innych w ten sposób, że w sumie rytm taktu lub frazy jako całości zostaje zachowany

un poco
un poco più allegro
rozpocznij naukę
trochę, nieco

ancora
ancora più allegro
rozpocznij naukę
jeszcze

affrettando (affret.); accelerando (accel.)
rozpocznij naukę
przyspieszając

avvivando; animando
rozpocznij naukę
ożywiając

zwiększając tempo

poco a poco (accelerando, affrettando, animando, avvivando, stringendo, stretto)
rozpocznij naukę
stopniowo przyspieszając

sempre più mosso
rozpocznij naukę
coraz żywiej

zacieśniając, przyspieszając oznaczone tempo

rozszerzając, zwalniając

rallentando (rall.); slentando
rozpocznij naukę
zwalniając

ritardando (ritard.)
rozpocznij naukę
opóźniając, zwalniając

ritenuto (rit.)
rozpocznij naukę
opóźniając, zwalniając, powstrzymując

tempo primo; tempo I; T. I
rozpocznij naukę
tempo pierwsze (pierwotne)

do tempa, wrócić do poprzedniego tempa

l'istesso tempo
rozpocznij naukę
to samo tempo

come prima; come sopra
rozpocznij naukę
w tempie pierwotnym, jak wyżej

tempo giusto
rozpocznij naukę
właściwe tempo

pianìssimo possìbile; pianìssimo; piano; mezzo piano; mezzo forte; forte; fortìssimo; fortìssimo possìbile
rozpocznij naukę
oznaczenia siły brzmienia dźwięków

pianìssimo possìbile (ppp)
rozpocznij naukę
możliwie najciszej

pianìssimo (pp)
rozpocznij naukę
bardzo cicho

cicho

mezzo piano (mp)
rozpocznij naukę
na wpół (średnio) cicho, prawie cicho

mezzo forte (mf)
rozpocznij naukę
prawie głośno

głośno

fortìssimo (ff)
rozpocznij naukę
bardzo głośno

fortìssimo possìbile (fff)
rozpocznij naukę
możliwie najgłośniej

crescendo (cresc.)
rozpocznij naukę
wzmacniając

decrescendo (decresc.)
rozpocznij naukę
osłabiając

diminuendo (dim., dimin.)
rozpocznij naukę
stopniowe przyciszanie dźwięków

forzato (fz); sforzato (sfz); sforzando (sf)
rozpocznij naukę
wzmacniając tylko dany dźwięk, przy którym umieszczono oznaczenie

forte piano (fp)
rozpocznij naukę
mocno i nagle cicho

piano forte (pf)
rozpocznij naukę
cicho i nagle głośno

abbandonatamente; abbandono
rozpocznij naukę
niedbale, jakby gubiąc rytm

accarezzévole
rozpocznij naukę
przymilając się, pieszczotliwie

accentato; accentuato
rozpocznij naukę
zaznaczając, akcentując

ad libitum; a piacere
rozpocznij naukę
od upodobania, jak się podoba

oznacza, że daną partię wykonać mają dwa instrumenty

serdecznie, z uczuciem

agitato, con agitazione
rozpocznij naukę
burzliwie, niespokojnie, gwałtownie

alla
alla marcia; alla polacca; alla turca
rozpocznij naukę
w stylu, na sposób, w rodzaju

allegramente
rozpocznij naukę
ochoczo, wesoło, żywo

mile, przyjemnie

amoroso, con amore
rozpocznij naukę
miłośnie, z uczuciem

z ożywieniem

namiętnie, z pasją

ogniście, płomiennie

błyskotliwie, efektownie

komicznie

komicznie, żartobliwie

uspokajając, zwalniając, ściszając

śpiewnie

kapryśnie, humorystycznie, żartobliwie

z głosem solowym

z życiem, z ożywieniem

błyskotliwie, z brawurą, śmiało

żywo, wesoło

ciepło, z żarem

con dolcezza
rozpocznij naukę
ze słodyczą

z bólem

con espressione
rozpocznij naukę
z wyrazem

z siłą

z ogniem, z temperamentem

z wdziękiem, miło

con melanconìa
rozpocznij naukę
smętnie, ze smutkiem

ruchliwie, szybko

con passione
rozpocznij naukę
namiętnie

con spìrito
rozpocznij naukę
z ożywieniem

con tenerezza; teneramente
rozpocznij naukę
tkliwie, delikatnie

z życiem, z energią

zdecydowanie, stanowczo, z energią

słodko, łagodnie

bardzo słodko, łagodnie i cicho

boleśnie, żałośnie

żałośnie, smutno

energicznie

bohatersko

z wyrazem, uczuciowo


uroczyście

świeżo

pogrzebowo

gwałtownie, dziko

wesoło, żartobliwie

wdzięcznie, miło, przyjemnie

burzliwie, gwałtownie

lamentując, opłakując

lekko

żałobnie, ponuro

poważnie, majestatycznie

zaznaczając, akcentując, wyraźnie

marszowo

wojowniczo


mezza voce; sotto voce
rozpocznij naukę
półgłosem

tajemniczo

zamierając, słabnąc

mrucząc (śpiew przy zamkniętych ustach)

obowiązkowo

lub, albo

mówiąc

sielsko, idyllicznie, na sposób wiejski

uroczyście, namiętnie, patetycznie

zanikając, coraz ciszej

ciężko

pełnym głosem

pompatycznie, okazale

quieto; tranquillo
rozpocznij naukę
spokojnie

opowiadając

recitativo (recit.)
rozpocznij naukę
partia solowa śpiewana na sposób mowy, dość swobodna pod względem rytmicznym

religijnie

ściśle, dokładnie

stanowczo, zdecydowanie

w wiejskim nastroju, po wiejsku

żartobliwie

sucho, oschle

z prostotą

tak samo jak poprzednio, naśladując

czule


podobnie, w ten sam sposób

zamierając

solista (sam), soliści

dźwięcznie

z prostotą, gładko, równo

hałaśliwie, burzliwietenuto (ten.)
rozpocznij naukę
wytrzymując, przetrzymując

wszyscy, cały zespół, w przeciwstawieniu do solo

na jednej strunie, na fortepianie z naciśnięciem lewego pedału

kilka głosów wykonuje tę samą melodię w tej samej oktawie

wibrując

silnie, śmiało

głos, głosy

żarliwie, szczerze

Agogika – czym jest?

Osoby interesujące się muzyką czy uczące się w szkołach muzycznych doskonale wiedzą, czym jest agogika. To inaczej tempo, czyli jeden z elementów dzieła muzycznego. To ono decyduje o tym, jak szybko dany utwór ma być wykonany. Ciekawy może okazać się fakt, że próby określania tempa podejmowano już w XV wieku i np. przyjmowały one formę kroczenia czy nawet uderzania motyką. Wykorzystywano do tego nawet puls człowieka. Dopiero później zaczęto używać różnego rodzaju przyrządów, np. wahadeł czy zegarów. Agogika, jako termin, została wprowadzona do języka przez H. Riemanna, niemieckiego muzykologa.

Współczesne określenia tempa

Agogika przede wszystkim powinna być dobrze znana osobom, które tworzą muzykę lub grają na instrumentach muzycznych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę materię poznały także osoby po prostu zainteresowane tematem. Dziś do określania tempa używa się przede wszystkim nazw włoskich, od largo, czyli bardzo powoli, po presto, czyli szybko.

Piano, forte, fortissimo

Nie jest łatwo przyswoić wszystkie włoskie terminy związane z tempem. Jest ich naprawdę sporo, od tych oznaczających powoli i szybko, po takie określające tempo jako „cicho i nagle głośno”, „przymilając się, pieszczotliwie” czy „ogniście, płomiennie”. Aby przyswoić wszystkie te określenia, warto skorzystać z interaktywnych fiszek! Fiszkoteka udostępnia cały zestaw fiszek, dzięki którym agogika stanie się łatwa i przyjemna. Fiszki można przeglądać w obie strony, więc każdy entuzjasta muzyki będzie mógł nie tylko nauczyć się włoskich nazw, ale też dobrze opanować ich tłumaczenie na język polski.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.