Jarek gramatyka Participio passato, bardziej znane

 0    59 fiszek    GingerX
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

włączać, zapalać
rozpocznij naukę
accendere, acceso

aprire, aperto

bere, bevuto

chiedere, chiesto

chiudere, chiuso

kończyć, konkludować
rozpocznij naukę
concludere, concluso

conoscere, conosciuto

coprire, coperto

correre, corso

cuocere, cotto

decidere, deciso

zależeć (od)
rozpocznij naukę
dipendere (da), dipeso (da)

dipingere, dipinto

dire, detto

discutere, discusso

dividere, diviso

escludere, escluso

esistere, esistito

essere, stato

fare, fatto

friggere, fritto

nalegać (na coś)
rozpocznij naukę
insistere (in), insistito (in)

leggere, letto

umieszczać, kłaść
rozpocznij naukę
mettere, messo

morire, morto

rodzić się
rozpocznij naukę
nascere, nato

oferować, proponować
rozpocznij naukę
offrire, offerto

gubić, stracić
rozpocznij naukę
perdere, perso, perduto

permettere, permesso

podobać się
rozpocznij naukę
piacere, piaciuto

piangere, pianto

prendere, preso

promettere, promesso

proporre, proposto

raccogliere, raccolto

wytrzymywać
rozpocznij naukę
resistere, resistito

śmiać się
rozpocznij naukę
ridere, riso

rimanere, rimasto

rispondere, risposto

łamać, rozbijać
rozpocznij naukę
rompere, rotto

scegliere, scelto

scendere, sceso

scoprire, scoperto

scrivere, scritto

cierpieć, znosić
rozpocznij naukę
soffrire, sofferto

wyłączać, gasić
rozpocznij naukę
spegnere, spento

wydawać, spędzać
rozpocznij naukę
spendere, speso

czuć się, być
rozpocznij naukę
stare, stato

stringere, stretto

stać się, dziać się
rozpocznij naukę
succedere, successo

togliere, tolto

tradurre, tradotto

uccidere, ucciso

vedere, visto, veduto

przychodzić
rozpocznij naukę
venire, venuto

vincere, vinto

vivere, vissuto

redukować, zmniejszać
rozpocznij naukę
ridurre, ridotto

ścielić, przerabiać
rozpocznij naukę
rifare, rifatto


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.