środki stylizstyczne

 0    40 fiszek    wiedzma3
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

zwięzła, jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę filozoficzną, lub moralną w sposób zaskakujący i błyskotliwy

przedstawianie pojęć, idei wydarzeń, przy pomocy obrazu artystycznego o charakterze przenośnym lub symbolicznym; zazwyczaj jednoznaczne

powtórzenie jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach w celach ekspresywnych

celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wygowiedzi

celowy błąd składniowy, używany w celu stworzenia wrażenia mowy potocznej i innych

animalizacja
rozpocznij naukę
uzwierzęcenie, nadanie rzeczom lub osobom cech zwierzęcych

ożywienie - nadanie przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych

antropomorfizacja
rozpocznij naukę
nadawanie przedmiotom, pojęciom, zjawiskom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania

zestawienie dwóch elementów, znaczeniowo przeciwstawnych, w jedną całość treściową dla uzyskania wyższej ekspresji (np. podkreślenie paradoksu)

zwrot do adresata

dialektyzacja
rozpocznij naukę
stylizacja gwarowa

powtarzanie jednakowych lub podobnych zespołów głoskowych dla podkreślenia rytmiczności, melodyjności tekstu

opuszczenie elementu zdania ze względu na sytuację wypowiedzi lub kontrastu

powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi

wyraz lub peryfraza zastępująca słowo lub zwrot np.: odszedł - umarł; puszysty - gruby

harmonijny dobór dźwięków

pozbawione wyraźnego sensu układy głoskowe (abrakadabra)

uszeregowienie słów lub sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczenia

połączenie w jednym dziele jednocześnie występujących pierwiastków przeciwstawnych (tragizm - komizm); zawiera absurd

przesadne wyolbrzymienie, przejaskrawienie cech, osób, zjawisk

relacja wyrażania różnych znaczeń za pomocą identycznych form językowych (ranny - zraniony; ranny - o poranku)

instrumentacja głoskowa
rozpocznij naukę
dobór słów w tekście w celu nadania szczególnej wartości brzmieniowej i semantycznej

rozbudowana apostrofa otwierająca

oparta na zamierzonej niezgodności

tekst składający się z wyrazów, w których nie występuje określona głoska

związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów

zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego z nim w zależności (pot - wysiłek; głowa - rozum)

zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach; epitet sprzeczny (żywy trup)

wyraz dźwiękonaśladowczy

twierdzenie logiczne, prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków

swobodna przeróbka tekstu lub tłumaczenia, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału zachowując zasadniczy sens

paralelizm składniowy
rozpocznij naukę
ciągi zdań o takiej samej, lub podobnej budowie ("Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.")

zdanie wtrącone w nawias

zestawienie podobnie brzmiących słów (może morze nie pomoże)

personifikacja
rozpocznij naukę
metaforyczne przedstawienie zwierząt, roślin, rzeczy jako człowieka

zastąpienie wyrazu przez szereg innych

masło maślane

polisydenton
rozpocznij naukę
połączenie współrzędnych członów zdania takimi samymi spójnikami

wyraz powstały z co najmniej dwóch rdzeni oraz łączącego ich międzyrotka (lat-o-rośl)

związek frazeologiczny
rozpocznij naukę
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch, lub więcej wyrazów


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.