1000 danh từ tiếng Anh 401 - 450

 0    50 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
đoạn phim
Monique thích đoạn phim của chúng tôi.
rozpocznij naukę
video
Monique likes our video.
ma
Tôi thề tôi đã thấy ma!
rozpocznij naukę
ghost
I swear I've seen a ghost!
báo chí
Báo phụ nữ nói nhiều về vẻ đẹp.
rozpocznij naukę
press
The women's press speaks a lot about beauty.
gió
Trời nhiều gió hôm nay.
rozpocznij naukę
wind
There is a lot of wind today.
công dân
Đây là một công dân tốt.
rozpocznij naukę
citizen
This is a good citizen!
khu rừng
Khu rừng này thật lớn.
rozpocznij naukę
forest
This forest is so huge!
tranh luận
Cuộc tranh luận khong có nghĩa.
rozpocznij naukę
debate
This debate makes no sense.
+43 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"1000 danh từ tiếng Anh"
(w sumie 1 000 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.