1000 danh từ tiếng Anh 651 - 700

 0    50 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bóng tối
Vào buổi trưa không có nhiều bóng râm.
rozpocznij naukę
shadow
At noon there is not a lot of shadow.
chai
Tôi đã mua một chai rượu.
rozpocznij naukę
bottle
I bought a bottle of wine.
hướng dẫn viên
Tên của hướng dẫn viên của chúng tôi là Monique và cô ấy rất giỏi và tốt bụng.
rozpocznij naukę
guide
The name of our guide was Monique and she was very competent and kind.
hoàn cảnh
Bạn phải biết hoàn cảnh trước.
rozpocznij naukę
circumstance
You have to know the circumstances first.
câu hỏi
Mục đích cuộc sống là gì? Đó là một câu hỏi cơ bản.
rozpocznij naukę
question
What is the purpose of life? This is the fundamental question.
sân bay
Chúng ta sẽ đến ở sân bay nào?
rozpocznij naukę
airport
At which airport will you arrive?
tương phản
Có một sự tương phản thật sự với những chiếc kính râm đó.
rozpocznij naukę
contrast
There is a real contrast with those sunglasses.
+43 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"1000 danh từ tiếng Anh"
(w sumie 1 000 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.