Ewa sem. 2 lezione 50

 0    63 fiszki    GingerX
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zaniedbywać
rozpocznij naukę
trascurare

trascurato

l’artificio, il trucco

artificiale

wygląd zewnętrzny
rozpocznij naukę
l’aspetto fisico

la ruga

esagerare

l’esagerazione

usprawiedliwiać
rozpocznij naukę
giustificare

usprawiedliwienie
rozpocznij naukę
la giustificazione

sprawiedliwość
rozpocznij naukę
la giustizia

mistrz, próbka (np. perfumu)
rozpocznij naukę
il campione


l’attacco

l’attacco cardiaco

zawał serca
rozpocznij naukę
l’infarto (cardiaco)

cardiaco


il movimento, il moto

koncentrować (na czymś)
rozpocznij naukę
concentrare (su qualcosa)

koncentracja
rozpocznij naukę
la concentrazione

skoncentrowany, skupiony
rozpocznij naukę
concentrato

la biologia

biologico

regulować, regularny
rozpocznij naukę
regolare

regolarmente

regularność
rozpocznij naukę
la regolarità

il controllo

periodico

prevenire

profilaktyka
rozpocznij naukę
la prevenzione

zapobiegawczy
rozpocznij naukę
preventivo

la sostanza

chimico


combattere

il combattimento

zwalniać, spowalniać
rozpocznij naukę
rallentare

limitare

granica, limit
rozpocznij naukę
il limite

pogodzić się (z czymś)
rozpocznij naukę
rassegnarsi (a qualcosa)

la rassegnazione, la rinuncia

frustrować się
rozpocznij naukę
frustrarsi

la frustrazione

frustrujący
rozpocznij naukę
frustrante

próbować (coś zrobić), usiłować (coś zrobić)
rozpocznij naukę
tentare (di fare qualcosa), cercare (di fare qualcosa)

zmiana, wymiana
rozpocznij naukę
il cambio, lo scambio, il cambiamento

kierować, prowadzić
rozpocznij naukę
condurre, dirigere

respirare

la respirazione

il respiro

lentamente, piano

profondo

profondamente

głębokość
rozpocznij naukę
la profondità

l’alimentazione

złożony, skomplikowany
rozpocznij naukę
complicato, complesso, composto

złożoność
rozpocznij naukę
la complessità

podniecać się, ekscytować się
rozpocznij naukę
eccitarsi

l’eccitazione

gli integratori

sfrustrowany
rozpocznij naukę
frustrato

spowolnienie (czegoś)
rozpocznij naukę
il rallentamento (di qualcosa)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.