słówka polskie

 0    86 fiszek    dredek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

przechodzić z kimś w bardzo bliskie stosunki

osoba pisząca utwory literackie pomimo braku talentu

bierne poddawanie się czemuś, bezwładność

masło maślane

osoba zmarła śmiercią gwałtowną, nienaturalną; 2. żartobliwie: osoba bardzo zmęczona lub pijana

wyraz o takim samym brzmieniu, lecz odmiennym znaczeniu, pochodzeniu i czasami także pisowni (np zamek, jaja; which (który) i witch (wiedźma)

połączenie różnych, często rozbieżnych i sprzecznych poglądów (np filozoficznych i religijnych)

osoba uczestnicząca w pielgrzymkach, podróżująca do miejsc świętych; pielgrzym

pogląd filozoficzny całkowicie lub częściowo negujący istnienie pewnych bytów, wartości

nowo powstałe słowo o nieznanym dotąd znaczeniu

mówić nie na temat

człowiek który jest przez kogoś polecany

upadek dotychczasowych wartości moralnych, społecznych lub kulturowych //Dekadent przekonany jest, że życie nie ma sensu, gdyż niedługo wszystko przestanie istnieć, dlatego należy z niego wycisnoć tyle przyjemoności, ile się da

w średniowieczu: nadanie lenna wasalowi przez seniora lub stanowiska kościelnego przez monarchę;2. w kościele protestanckim: uroczyste wprowadzenie na urząd nowego duchowneg

zabieg stylistyczny polegający na zastąpieniu konkretnej nazwy czegoś przez charakterystykę, opis lub metaforę; omówienie

dzieło, utwór lub ich element, który poza wprost wysłowionym znaczeniem konkretnym przekazuje ustalone przez tradycję znaczenie ogólniejsze, bardziej abstrakcyjne (wszystko rozumiem... <sarkazm>)

pot. w armiach państw komunistycznych: oficer zajmujący się propagandą polityczną

żądanie lub życzenie

człowiek lekkomyślnie wydający pieniądze; hulaka; lekkoduch

osoba organizująca imprezy (np. koncerty, przedstawienia, widowiska) o charakterze niestałym

Endemiczne organizmy, endemity
rozpocznij naukę
podgatunki, gatunki, rodzaje, rodziny a nawet rzędy roślin lub zwierząt unikatowy dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie.

odstępstwo od wiary, od wyznawanych zasad lub przekonań

bycie złośliwym, robienie komuś na złość; także: udawany sprzeciw, przekomarzanie się

dotyczący ciała, odnoszący się do cielesności, fizyczności

bezpośredni; nietaktowny

incydentalny
rozpocznij naukę
o małym znaczeniu lub zdarzający się bardzo rzadko; marginalny, sporadyczny;

od szczegółu do ogółu; wyprowadzanie wniosków ogólnych z przesłanek będących poszczególnymi przypadkami tych wniosków

rdzenny mieszkaniec danego obszaru; tubylec, tuziemiec, aborygen

transcendentalny
rozpocznij naukę
przekraczający granice umysłu; idealizm

nieczysty interes, matactwo, oszustwo

dobrze płatne stanowisko niewymagające wysiłku

powracający do kraju po długim pobycie na obczyźnie

pryncypialny
rozpocznij naukę
kierujący się wyznawanymi zasadami; zasadniczy

fałszywa skromność, udawana wstydliwość

miniony, przebrziały, niemodny

zbiór osobowości, dziwaczni ludzie lub przedmioty

rządy ludzi młodych, niekompetentnych

człowiek bez stałych zasad

Nolens volens
rozpocznij naukę
chcąc nie chcąc

nieubłagana karząca sprawiedliwość; bogini zemsty

niechęć do obcowania z ludźmi, stronienie od ludzi

obcy wyraz, zwrot w zdaniu w języku ojczystym (np łaciński, angielski)

przeor (przełożony klasztoru) w klasztorze greckim

widziadło, przywidzenie, urojenie, złuda, halucynacja

z góry, bez zapoznania się z faktami

odwołanie, zniesienie, uchylenie ustawy, wyroku

coś, co zostało stworzone do spełnienia doraźnego celu

zwolennik, stronnik

przyjęcie osoby lub organizacji do stowarzyszenia

przypadkowa, nieistotna cecha rzeczy, w przeciwieństwie do atrybutu

kanibal

gloryfikacja

prototyp, wzorzec, w psychoanalitycznej teorii C. G. Junga: wspólny wszystkim ludziom, dziedziczny wzorzec reagowania i postrzegania świata

stopniowe zmniejszanie się i zanikanie organów, tkanek.

impreza artystyczna odbywająca się co dwa lata

fałszywa pobożność, świętoszkowatość, dewocja

czytanie i wróżenie z linii dłoni

mężczyzna przesadnie dbający o wygląd, strój

od ogółu do szczegółu; wyprowadzaniu logicznych wniosków z założeń uznanych za prawdziwe

opozycjonista (człowiek przeciwstawiający się panującej władzy), prześladowany z tego powodu

mimowolne powtarzanie usłyszanych słów i dźwięków występujące w niektórych chorobach psychicznych

przesadne, nienaturalne okazywanie uczuć

celowo zadziwiać lub szokować czymś

ucieczka, unikanie problemów

popisywanie się odwagą, bufonada

człowiek ograniczony, małostkowy, bez aspiracji, prozaiczny materialista bez wyższych aspiracji, mieszczuch

człowiek niepoważny i lekkomyślny

odmianą wyrazów (dział językoznawstwa)

sprytny sposób osiągnięcia celu, podstęp

dotyczący wszystkich osób w grupie; powszechny

hipochondria
rozpocznij naukę
chorobliwa, przesadna obawa o zdrowie

wyraz dźwiękowo identyczny z innym, ale o innej pisowni

wypytywać kogoś o coś

niezaradność lub bierność

dwukadłubowy statek wycieczkowy lub jacht

zdanie lub powiedzenie pozbawione istotnej treści, ogólnie znane

tajemne układy z kimś, zmowa

niechęć, wrogość do cudzoziemców i obcych wpływów

płytki zalew lub zatoka odcięta od morza

dotyczący wegetarianizmu, wegetarianów; wegetariański

środek powodujący rozpad białek. przyryst masy mięśniowej (steryd)

zarośla składające się z dużych bylin, porastające brzegi jezior, moczarów itp; szuwar niski (bliżej brzegu), na który składają się głównie turzyce, oraz szuwar wysoki (budowany przez np. trzcinę, pałkę szerokolistną, oczeret jeziorny)

trzęsawisko
rozpocznij naukę
podmokły, grząski teren, zarośnięty szuwarami, trzciną, mchem itp końcowy etap zarastania jeziora

charakteryzujący się nadmierną tuszą, mający nadwagę;

imponderabilia
rozpocznij naukę
rzeczy nieuchwytne, niematerialne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć (np. uczucia), mogące jednak wywierać wpływ na pewne sprawy

forma rządów, w której władzę sprawują ludzie najbogatsi


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.