GRZYBY, PROTISTY,

 0    38 fiszek    justynkax33
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

strzępka jednokomórkowa zawierająca wiele jąder

grupa organizmów wielokomórkowych, których ciało (u grzybów: grzybnia), nie jest podzielone na tkanki oraz organy

nibytkanka (PLEKTENCHYMA)
rozpocznij naukę
tkanka rzekoma, zbudowana z ciasno ze sobą splątanych strzępek

powstające w następstwie procesu płciowego specjalnie ukształtowane części grzybni, wewnątrz których powstają zarodnie z zarodnikami

fioletowoczarne przetrwalniki grzyba pasożytniczego - buławinki czerwonej - w kłosach zainfekowanych zbóż

zarodniki SPORANGIALNE
rozpocznij naukę
powstają w kulistych zarodniach na końcu haploidalnych strzępek (endospory) w wyniku mitozy

zarodniki KONIDIALNE
rozpocznij naukę
powstają przez odcięcie komórki na końcach strzępek (egzospory) w wyniku mitozy

zarodniki WORKOWE (askospory)
rozpocznij naukę
powstają w specjalnych zarodniach (workach) u workowców w wyniku mejozy

zarodniki PODSTAWKOWE (basidiospory)
rozpocznij naukę
powstają poprzez odcięcie komórki na podstawce u podstawczaków w wyniku mejozy

gametangiogamia
rozpocznij naukę
polega na łączeniu się całych gametangiów, zawartość plemni przelewa się do lęgni przez tzw. WŁOSTEK (wytwór lęgni); u workowców i sprzężniowców

polega na kopulacji i zrastaniu się zróżnicowanych płciowo strzępek; np. podstawczaków

łączenie się gamet, które mogą przyjmować postać izo-, anizo-, lub oogamii; np. u skoczkowców

połączenie się cytoplazmy gametangiów lub strzępek; u podstawczaków i workowców oddzielone w czasie od kariogamii; w jej wyniku powstają strzępki dwujądrowe - dikariotyczne

grubościenna zygota o charakterze przetrwalnikowym, powstała w skutek połączenia zawartości gametangiów

u podstawczaków i workowców część owocnika, zawierająca warstwę rodzajną

warstwa rodzajna; złożona z zarodni (podstawek lub worków), oddzielonych od siebie strzępkami płonnymi (nietworzącymi zarodników)

ogólna nazwa wszystkich organizmów żywych, żyjących w przypowierzchniowej warstwie gleby

barwniki charakterystyczne dla cyjnobakterii: fikocyjanina i fkoerytryna; występują u krasnorostów

fitoplankton
rozpocznij naukę
plankton roślinny; zbiorowiska roślin i protistów roślinopodobnych unoszące się w wodzie; głównie ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE

masowy rozwój protistów planktonicznych

gruba błona komórkowa występująca u euglenin, które nie mają ściany kom.

wielocukier; substancja zapasowa u protistów roślinopodobnych

białkowa struktura występująca w chloroplastach glonów; magazynują składniki pokarmowe

zespół organizmów przydennych

zespół organizmów, których środowiskiem życia jest błonka powierzchniowa wody

organizmy osiadłe na elementach zanurzonych w wodzie

organizmy żyjące w niskich temperaturach

glony poza środowiskiem wodnym; na korach drzew, płotach, wilgotnych skałach

organizmy żyjące na innych organizmach bez szkody dla nich

organizmy żyjące wewnątrz innych organizmów

organelle obronne u niektórych orzęsków, budują drugą warstwę pelikuli, nitkowate twory zakończone kolcem lub pałeczką; służą do obrony, ataku lub kotwiczenia orzęsek

reakcja na ruck kierunkowy środowiska wodnego, np. u pierwotniaków; reotaksja + --> obiekt porusza się przeciwnie do kierunku cieczy

znajdujące się w chloroplastach glonów (i glewików) białkowe struktury służące do magazynowania związków organicznych (produktów fotosyntezy <składowane też w ścianie kom. i cytozolu>), są to np. skrobia, paramylon i tłuszcze

specjalne struktury, które oderwane od osobnika rodzicielskiego, dają początek osobników potomnym (u wielokomórkowych protistów roślinopodobnych)

proces zapłodnienia, w którym uczestniczą różniące się wielkością gamety (większa, żeńska -makrogameta i mniejsza, żeńska - mikrogameta)

przemiana pokoleń
rozpocznij naukę
regularne następowanie po sobie pokolenia rozmnażające się za pomocą gamet (gametofitu) i pokolenia rozmnażającego się za pomocą zarodników (sporofitu); związany z przemianą faz jądrowych

śluźnia (plazmodium)
rozpocznij naukę
postać ciała prostistów grzybopodobnych bez ściany kom. z celulozy; WIELOJĄDROWA masa, bez określonego kształtu (nawet do 30 cm), zdolna do ruchu pełzakowatego w wilgotnych i zacienionych miejscach; ma barwniki

lądowy gatunek lęgniowca, wysoko wyspecjalizowany pasożyt wywołujący chorobę ziemniaka


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.