testensi3

 0    20 fiszek    19klaudia19
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Które pola ramki ethernetowej służy do wykrywania błędów?
rozpocznij naukę
Sekwencja kontrola ramki (FCS)
Które z następujących stwierdzeń odnosi się do jednego z ograniczeń zastanych technologii Ethernet?
rozpocznij naukę
Słaba skalowość
Które stwierdzenie odnoszące się do czasu bitu jest prawdziwe?
rozpocznij naukę
Jest to czas, w którym karta sieciowa wprowadza bit z warstwy łącza danych do nośnika warstwy 1
Co to jest synchronizacja?
rozpocznij naukę
Mechanizm wykorzystywany przez urządzenia podczas transmisji danych do synchronizacji sygnałów
Które z następujących stwierdzeń NIE jest prawdziwe?
rozpocznij naukę
1 Mb/s = 100 000 bitów na sekundę
Która z następujących miar odnosi się do faktycznej szybkości przesyłanych danych przez nośnik?
rozpocznij naukę
Przepustowość
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do kabli bez przeplotu są prawdziwe?
rozpocznij naukę
Mogą być zgodne ze standardem 586A albo 568B i Można ich użyć do połączenia hosta z przełącznikiem
Dzięki czemu jest eliminowany przesłuch w kablu UTP?
rozpocznij naukę
Skręcaniu przewodów w pary
Jakie korzyści wynikają z używania kabla światłowodowego?
rozpocznij naukę
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Większa maksymalna odległość przesyłania danych Większa potencjalna szerokość pasma
Jakie jest główne zadanie warstwy fizycznej?
rozpocznij naukę
Definiuje specyfikacje funkcjonalne łączy między systemami końcowymi oraz specyfikacje sygnałów elektrycznych, optycznych i radiowych
Jaki jest cel kodowania?
rozpocznij naukę
Reprezentowanie bitów danych za pomocą różnych wzorców sygnałów elektrycznych lub świetlnych bądź fal elektromagnetycznych, które następnie są wprowadzane do nośnika fizycznego
Które z następujących stwierdzeń opisujących topologię logiczną sieci jest prawdziwe?
rozpocznij naukę
Wpływa na używaną w sieci metodę MAC
Która z form komunikowania się jest typem komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym między dwoma osobami (lub więcej), porozumiewającymi się głównie w formie tekstowej
rozpocznij naukę
Komunikacja natychmiastowa (IM – Instant Messaging)
Jaki typ sieci daje klientom ograniczony dostęp do danych firmy, takich jak stan zapasów, wykazy części i zamówienia
rozpocznij naukę
Ekstranet
Co lub kto określa priorytet ruchu sieci i jego charakterystyki na potrzeby zarządzania danymi?
rozpocznij naukę
Strategie zapewnienia jakości usług
Reguły które rządzą procesem komunikacji sieciowej są nazywane
rozpocznij naukę
protokołami
Jakie procesy związane z ruchem w sieci muszą być wdrożone, aby strategia zapewnienia jakości usług działała poprawnie (wybrać dwie odpowiedzi)?
rozpocznij naukę
Ruch jest klasyfikowany na podstawie wymagań stawianych jakości usług oraz Każdej klasyfikacji danych aplikacji są przepisywane odpowiednie priorytety
Kable miedziane i kable światłowodowe to dwa przykłady
rozpocznij naukę
nośników sieciowych
Co lub kto z wymienionych jest składnikiem architektury sieci (wybrać 2 odpowiedzi)?
rozpocznij naukę
Wbudowany potencjał wzrostu i Technologie nadmiarowe
Niewielkie rysunki przedstawiające graficznie urządzenia i nośniki sieciowe są nazywane
rozpocznij naukę
symbolami sieciowymi

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.