Koniugacja cz. nieregularnych: le présent

 0    71 fiszek    waldek1985
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

être
je suis/ tu es/ il est/ nous sommes/ vous êtes/ ils sont

mieć
présent
rozpocznij naukę
avoir
j'ai/ tu as/ il a/ nous avons/ vous avez/ ils ont

robić
présent
rozpocznij naukę
faire
je fais/ tu fais/ il fait/ nous faisons/ vous faites/ ils font

iść, jechać
présent
rozpocznij naukę
aller
je vais/ tu vas/ il va/ nous allons/ vous allez/ ils vont

chcieć
présent
rozpocznij naukę
vouloir
je veux/ tu veux/ il veut/ nous voulons/ vous voulez/ ils veulent

pouvoir
je peux/ tu peux/ il peut/ nous pouvons/ vous pouvez/ ils peuvent

musieć
présent
rozpocznij naukę
devoir
je dois/ tu dois/ il doit/ nous devons/ vous devez/ ils doivent

wiedzieć
présent
rozpocznij naukę
savoir
je sais/ tu sais/ il sait/ nous savons/ vous savez/ ils savent

znać
présent
rozpocznij naukę
connaître
je connais/ tu connais/ il connaît/ nous connaissons/ vous connaissez/ ils connaissent

mówić
présent
rozpocznij naukę
dire
je dis/ tu dis/ il dit/ nous disons/ vous ditez/ ils disent

brać
présent
rozpocznij naukę
prendre
je prends/ tu prends/ il prend/ nous prenons/ vous prenez/ ils prennent

boire
je bois/ tu bois/ il boit/ nous buvons/ vous buvez/ ils boivent

przychodzić / wychodzić (ze znajomymi)
présent
rozpocznij naukę
venir
je viens/ tu viens/ il vient/ nous venons/ vous venez/ ils viennent

trzymać
présent
rozpocznij naukę
tenir
je tiens/ tu tiens/ il tient/ nous tenons/ vous tenez/ ils tiennent

wyjeżdżać
présent
rozpocznij naukę
partir
je pars/ tu pars/ il part/ nous partons/ vous partez/ ils partent

czytać
présent
rozpocznij naukę
lire
je lis/ tu lis/ il lit/ nous lisons/ vous lisez/ ils lisent

pisać
présent
rozpocznij naukę
écrire
je écris/ tu écris/ il écrit/ nous écrivons/ vous écrivez/ ils écrivent

malować
présent
rozpocznij naukę
peindre
je peins/ tu peins/ il peint/ nous peignons/ vous peignez/ ils peignent

żyć
présent
rozpocznij naukę
vivre
je vis/ tu vis/ il vit/ nous vivons/ vous vivez/ ils vivent

umierać
présent
rozpocznij naukę
mourir
je meurs/ tu meurs/ il meurt/ nous mourons/ vous mourez/ ils meurent

bać się
présent
rozpocznij naukę
craindre
je crains/ tu crains/ il craint/ nous craignons/ vous craignez/ ils craignent

powstrzymywać
présent
rozpocznij naukę
retenir
je retiens/ tu retiens/ il retient/ nous retenons/ vous retenez/ ils retiennent

iść za, ścigać, śledzić
présent
rozpocznij naukę
suivre
je suis/ tu suis/ il suit/ nous suivons/ vous suivez/ ils suivent

przewidywać
(présent)
rozpocznij naukę
prévoir
je prévois/ tu prévois/ il prévoit/ nous prévoyons/ vous prévoyez/ ils prévoient

siadać
(présent)
rozpocznij naukę
asseoir
j'assieds; j'assois/ tu assieds; tu assois/ il assied; il assoit/ nous asseyons; nous assoyons/ vous asseyez; vous assoyez/ ils asseyent; ils asseyent

bić, trzepać
(présent)
rozpocznij naukę
battre
je bats/ tu bats/ il bat/ nous battons/ vous battez/ ils battent

wybierać
(présent)
rozpocznij naukę
choisir
je choisis/ tu choisis/ il choisit/ nous choisissons/ vous choisissez/ ils choisissent

prowadzić
(présent)
rozpocznij naukę
conduire
je conduis/ tu conduis/ il conduit/ nous conduisons/ vous conduisez/ ils conduisent

budować
(présent)
rozpocznij naukę
construire
je construis/ tu construis/ il construit/ nous construisons/ vous construisez/ ils construisent

wierzyć
(présent)
rozpocznij naukę
croire
je crois/ tu crois/ il croit/ nous croyons/ vous croyez/ ils croient

odkrywać
(présent)
rozpocznij naukę
découvrir
je découvre/ tu découvres/ il découvre/ nous découvrons/ vous découvrez/ ils découvrent

chronić
(présent)
rozpocznij naukę
défendre
je défends/ tu défends/ il défend/ nous défendons/ vous défendez/ ils défendent

burzyć
(présent)
rozpocznij naukę
démolir
je démolis/ tu démolis/ il démolit/ nous démolissons/ vous démolissez/ ils démolissent

niszczyć
(présent)
rozpocznij naukę
détruire
je détruis/ tu détruis/ il détruit/ nous détruisons/ vous détruisez/ ils détruisent

stawać się
(présent)
rozpocznij naukę
devenir
je deviens/ tu deviens/ il devient/ nous devenons/ vous devenez/ ils deviennent

być koniecznym, niezbędnym
(présent)
rozpocznij naukę
falloir
je faux/ tu faux/ il faut/ nous fallons/ vous fallez/ ils fallent

zabraniać
(présent)
rozpocznij naukę
interdire
j' interdis/ tu interdis/ il interdit/ nous interdisons/ vous interdisez/ ils interdisent

pozwalać
(présent)
rozpocznij naukę
permettre
je permets/ tu permets/ il permet/ nous permettons/ vous permettez/ ils permettent

podobać się
(présent)
rozpocznij naukę
plaire
je plais/ tu plais/ il plaît/ nous plaisons/ vous plaisez/ ils plaisent

produkować
(présent)
rozpocznij naukę
produire
je produis/ tu produis/ il produit/ nous produisons/ vous produisez/ ils produisent

obiecać
(présent)
rozpocznij naukę
promettre
je promets/ tu promets/ il promet/ nous promettons/ vous promettez/ ils promettent

otrzymywać
(présent)
rozpocznij naukę
recevoir
je reçois/ tu reçois/ il reçoit/ nous recevons/ vous recevez/ ils reçoivent

rozpoznawać
(présent)
rozpocznij naukę
reconnaître
je reconnais/ tu reconnais/ il reconnaît/ nous reconnaissons/ vous reconnaissez/ ils reconnaissent

zastanawiać się, rozmyślać
(présent)
rozpocznij naukę
réfléchir
je réfléchis/ tu réfléchis/ il réfléchit/ nous réfléchissons/ vous réfléchissez/ ils réfléchissent

osiągnąć sukces, udać się
(présent)
rozpocznij naukę
réussir
je réussis/ tu réussis/ il réussit/ nous réussissons/ vous réussissez/ ils réussissent

tłumaczyć, wyjaśniać, pozwać
(présent)
rozpocznij naukę
traduire
je traduis/ tu traduis/ il traduit/ nous traduisons/ vous traduisez/ ils traduisent

sprzedawać
(présent)
rozpocznij naukę
vendre
je vends/ tu vends/ il vend/ nous vendons/ vous vendez/ ils vendent

zwyciężać, pokonywać
(présent)
rozpocznij naukę
vaincre
je vaincs/ tu vaincs/ il vainc/ nous vainquons/ vous vainquez/ ils vainquent

zbierać
(présent)
rozpocznij naukę
cueillir
je cueille/ tu cueilles/ il cueille/ nous cueillons/ vous cueillez/ ils cueillent

uciekać
(présent)
rozpocznij naukę
s'enfuir
je m'enfuis/ tu t'enfuis/ il s'enfuit/ nous nous enfuyons/ vous vous enfuyez/ ils s'enfuient

mdleć
(présent)
rozpocznij naukę
s'évanouir
je m'évanouis/ tu t'évanouis/ il s'évanouit/ nous nous évanouissons/ vous vous évanouissez/ ils s'évanouissent

ufać
(présent)
rozpocznij naukę
se fier
je me fie/ tu te fies/ il se fie/ nous nous fions/ vous vou fiez/ ils se fient

skarżyć (się)
(présent)
rozpocznij naukę
(se) plaindre
je plains/ tu plains/ il plaint/ nous plaignons/ vous plaignez/ ils plaignent

przykrywać
(présent)
rozpocznij naukę
couvrir
je couvre/ tu couvres/ il couvre/ nous couvrons/ vous couvrez/ ils couvrent

szyć
(présent)
rozpocznij naukę
coudre
je couds/ tu couds/ il coud/ nous cousons/ vous cousez/ ils cousent

wymykać się
(présent)
rozpocznij naukę
fuir
je fuis/ tu fuis/ il fuit/ nous fuyons/ vous fuyez/ ils fuient

nienawidzić
(présent)
rozpocznij naukę
haïr
j'hais/ tu hais/ il hait/ nous haïssons/ vous haïssez/ ils haïssent

łączyć
(présent)
rozpocznij naukę
joindre
je joins/ tu joins/ il joint/ nous joignons/ vous joignez/ ils joignent

rodzić się
(présent)
rozpocznij naukę
naitre
je nais/ tu nais/ il naît/ nous naissons/ vous naissez/ ils naissent

być wartym
(présent)
rozpocznij naukę
valoir
je vaux/ tu vaux/ il vaut/ nous valons/ vous valez/ ils valent

zabijać
(présent)
rozpocznij naukę
tuer
je tue/ tu tues/ il tue/ nous tuons/ vous tuez/ ils tuent

przyznać
(présent)
rozpocznij naukę
admettre
j'admets/ tu admets/ il admet/ nous admettons/ vous admettez/ ils admettent

milczeć
(présent)
rozpocznij naukę
se taire
je me tais/ tu te tais/ il se taît/ nous nous taisons/ vous vous taisez/ ils se taisent

dotrzeć, osiągnąć
(présent)
rozpocznij naukę
atteindre
j'atteins/ tu atteins/ il atteint/ nous atteignons/ vous atteignez/ ils atteignent

podtrzymać, utrzymać
(présent)
rozpocznij naukę
entretenir
j'entretiens/ tu entretiens/ il entretient/ nous entretenons/ vous entretenez/ ils entretiennent

obrać, wybrać (w wyborach)
(présent)
rozpocznij naukę
élire
j'élis/ tu élis/ il élit/ nous élisons/ vous élisez/ ils élisent

osłabiać
(présent)
rozpocznij naukę
affaiblir
j'affaiblis/ tu affaiblis/ il affaiblit/ nous affaiblissons/ vous affaiblissez/ ils affaiblissent

zapewniać, obdarzać
(présent)
rozpocznij naukę
pourvoir
je pourvois/ tu pourvois/ il pourvoit/ nous pourvoyons/ vous pourvoyez/ ils pourvoient

należeć do
(présent)
rozpocznij naukę
appartenir à
j'appartiens/ tu appartiens/ il appartient/ nous appartenons/ vous appartenez/ ils appartiennent

pojawiać się, sprawiać wrażenie
(présent)
rozpocznij naukę
paraître
je parais/ tu parais/ il paraît/ nous paraissons/ vous paraissez/ ils paraissent

dostarczać
(présent)
rozpocznij naukę
fournir
je fournis/ tu fournis/ il fournit/ nous fournissons/ vous fournissez/ ils fournissent/


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.