Podstawowe słówka z języka angielskiego

163 fiszki    sylwina22
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedźdo, ku, po, aby, żeby
rozpocznij naukę
to

throught


tylko, właśnie
rozpocznij naukę
just


sentencegreat

myśleć, uważać
rozpocznij naukę
think


różnic się
rozpocznij naukę
differ


kiedy, gdy
rozpocznij naukę
as

mean

move


want


cóż, dobrze
rozpocznij naukę
well


kilka, niektóre
rozpocznij naukę
some

położyć
rozpocznij naukę
put


all


largemustwhichearth

more


should

najwięcej
rozpocznij naukę
most

grow

still


between


keep

last

let

jakiekolwiek
rozpocznij naukę
any

thought


part

crossdraw


podczas gdy
rozpocznij naukę
while

nacisnąć
rozpocznij naukę
press

every


few

wydawać się
rozpocznij naukę
seem

simple

together

several

carry

w porządku
rozpocznij naukę
fine

fall

prowadzić
rozpocznij naukę
lead

once

podstawa, spód
rozpocznij naukę
base


odpoczynek
rozpocznij naukę
rest


done

main

wystarczająco
rozpocznij naukę
enough

zwykły, prosty
rozpocznij naukę
plain

contain

front


chociaż, jednak
rozpocznij naukę
though

develop

soon

bezpośredni
rozpocznij naukę
direct


za, z tyłu
rozpocznij naukę
behind

measure

pomnożyć
rozpocznij naukę
multiplystay


całkowity, ukończony
rozpocznij naukę
complete

siła, zmuszać
rozpocznij naukę
force

teren, obszar
rozpocznij naukę
area

half

decydować
rozpocznij naukę
decide


powierzchnia
rozpocznij naukę
surface

porządek, rozkaz, zamówienie
rozpocznij naukę
order

deep

piece

busy

od, odkąd
rozpocznij naukę
since


planebetter

śmiać się
rozpocznij naukę
laugh

true

during

sprawdzić
rozpocznij naukę
check

shape

early

przynosić
rozpocznij naukę
bring


tracić, spóźniać się
rozpocznij naukę
miss

męczyć się
rozpocznij naukę
distant

wypełniać
rozpocznij naukę
fill

reach


grand

century

jeszcze, mimo to
rozpocznij naukę
yet

brać pod uwagę
rozpocznij naukę
consider

fala, machać
rozpocznij naukę
wave

kawałek, trochę
rozpocznij naukę
bit

coast

teraźniejszy
rozpocznij naukę
present


silent

enginegleba, ziemia
rozpocznij naukę
soil

wide

żeglować
rozpocznij naukę
sail

industry

value

mieć znaczenie
rozpocznij naukę
matter

widok, pogląd
rozpocznij naukę
view

koło, krążyć
rozpocznij naukę
circle

jeszcze, inne
rozpocznij naukę
else

podzielić
rozpocznij naukę
divide

include

znaczenie, sens
rozpocznij naukę
sense


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.