Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

3.5  2    10 fiszek    adaj5
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
zdania złożone współrzędnie łącznie – spójniki
rozpocznij naukę
I, oraz, A, także, jak, również
Zdanie złożone współrzędnie rozłącznie - spójniki
rozpocznij naukę
Albo, lub, czy, bądź
Zdania złożone współrzędnie wynikowe – spójniki
rozpocznij naukę
Więc, zatem, to też, dlatego
Zdania złożone współrzędnie przeciwstawnie – spójniki
rozpocznij naukę
A, ale, lecz, jednak, zaś, natomiast
Spójniki, przed którymi nie stawiamy przecinka
rozpocznij naukę
I, oraz, albo, lub, bądź, czy, ani, ni
wypowiedzenie podrzędne dopełnieniowe
rozpocznij naukę
Odpowiada na pytania przypadków, oprócz mianownika i wołacza
Wypowiedzenie podrzędne orzeczownikowe
rozpocznij naukę
Odpowiada na pytania: kim jest?, Czym jest? Jaki jest?
Wypowiedzenie podrzędne przydawkowe
rozpocznij naukę
pełni funkcję Przydawki wypowiedzenia nadrzędnego i odpowiada na jej pytania
Wypowiedzenie podrzędne podmiotowe
rozpocznij naukę
Odpowiada na pytania mianownika
wypowiedzenie podrzędne Okolicznikowe
rozpocznij naukę
wyróżnia się – Okolicznik sposobu (jak?); okolicznik miejsca (gdzie?); okolicznik czasu (kiedy?); o. przyczyny (dlaczego?); o. warunku (pod jakim warunkiem?), o. przyzwolenia (mimo czego?); o. celu (w jakim celu?); o. stopnia i miary (jak bardzo?)

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

Zdania złożone można podzielić na dwie kategorie. Są nimi zdania zdania współrzędnie oraz zdania złożone podrzędnie. Zdania złożone współrzędnie składają się z pojedynczych zdań składowych, które nie wykazują żadnych różnic gramatycznych. Każde zdanie pojedyncze ma wszystkie niezbędne elementy i własny sens, tak żeby mogło istnieć samodzielnie. Zdania złożone współrzędnie dzielą się na łączne, przeciwstawne, rozłączne i wynikowe i można je rozpoznać głównie dzięki łącznikowi, jakim jest spójnik współrzędności. Natomiast zdania złożone podrzędnie dzielą się na dopełnieniowe, orzecznikowe, przydawkowe, podmiotowe i okolicznikowe i odpowiadają na pytania konkretnych przypadków.

Rozpoznawanie zdań złożonych i spójniki

Zatem aby dobrze rozpoznać zdania złożone współrzędnie należy zapamiętać połączenie między nimi, jakim jest spójnik. Jakie są spójniki współrzędności? To m.in. i, oraz, więc, albo, lub. Przed większością spójników stawiamy przecinek, lecz spójniki, przed którym nie stawiamy przecinka stanowią małą grupę, wartą zapamiętania. Należą do nich: i, oraz, albo, lub, bądź, czy, ani, ni. W zdaniach złożonych współrzędnie każde kolejne zdanie wnosi coś do treści poprzedniego. Do spójników podrzędności w zdaniach podrzędnie złożonych nalezą m.in. ponieważ, dlatego, bo, chociaż, mimo że. Zdania złożone, składające się z co najmniej trzech zdań składowych, to zdania wielokrotnie złożone.

Nauka wraz z Fiszkoteką

Jak już pewne wiesz, wybór lekcji na naszej stronie jest nieograniczony. Nauka z nami jest szybka, prosta i przyjemna. Jeżeli masz ochotę, sam możesz stworzyć lekcję, z której skorzystają inni, w ten sposób przekazując innych swoją wiedzę. Polecamy zatem poszukać jeszcze głębiej i odnaleźć jeszcze więcej interesujących zestawów, które będą bezcenną pomocą w nauce szkolnego materiału. Z polskiej gramatyki wybraliśmy: Mowa zależna i niezależna oraz Środki Retoryczne, a dodatkowo polecamy poznanie podobnej tematyki w innym języku: Spójniki – słownictwo angielskie. Spróbuj! Nie pożałujesz.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.