laboramus sramhs

 0    53 fiszki    rhaessenthies
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

laboro, labora-re

in clinica

libenter


accurate

być winnym, mieć obowiązek
rozpocznij naukę
debeo, debe-re

primum

wypytywać, przesłuchiwać
rozpocznij naukę
interrogo, interroga-re

deinde

osłuchiwać
rozpocznij naukę
ausculto, ausculta-re

dotykać, macać
rozpocznij naukę
palpo, palpa-re

semper

attente

examino, examina-re

doceo, doce-re

audio, audi-re

video, vide-re

curo, cura-re

sano, sana-re

cogito, cogita-re

oceniać, osądzać
rozpocznij naukę
existimo, existima-re

aegroto, aegrota-re

saepe

tussio, tussi-re

doleo, dole-re

lecz, ale, jednak
rozpocznij naukę
sed


domrio, dormi-re

studeo, stude-re

być zdrowym, mieć znaczenie
rozpocznij naukę
valeo, vale-reprzechadzać się
rozpocznij naukę
ambulo, ambula-re


przynosić szkodę
rozpocznij naukę
noceo, noce-re

podczas gdy, dopóki, aż
rozpocznij naukę
dum

spiro, spira-re

spodziewać się czegoś
rozpocznij naukę
spero, spera-re

spieszyć się
rozpocznij naukę
festino, festina-re

powoli, opieszale
rozpocznij naukę
lente

multum, multa

accurate

Latine


głośno czytać
rozpocznij naukę
recito, recita-re

do, dare

misceo, ere

coquo, ere

pendo, ere

cupio, ere

constituo, ere

venio, ire

finio, ire


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.