czaszka

 0    45 fiszek    softjojis
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
czaszka
rozpocznij naukę
cranium
sklepienie
rozpocznij naukę
calvaria
podstawa czaszki
rozpocznij naukę
basis cranii
powierzchnia wewnętrzna/zewnętrzna podstawy czaszki
rozpocznij naukę
basis cranii interna/externa
dół przedni/środkowy/tylny czaszki
rozpocznij naukę
fossa cranii anterior/media/posterior
kość jarzmowa
rozpocznij naukę
os zygomaticum
kość nosowa
rozpocznij naukę
os nasale
kość łzowa
rozpocznij naukę
os lacrimale
kość podniebienna
rozpocznij naukę
os palatinum
małżowina nosowa dolna
rozpocznij naukę
concha nasalis inferior
kość sitowa
rozpocznij naukę
os ethmoidale
lemiesz
rozpocznij naukę
vomer
kość czołowa
rozpocznij naukę
os frontale
szew wieńcowy
rozpocznij naukę
sutura coronalis
szew strzałkowy
rozpocznij naukę
sutura sagittalis
szew węglowy
rozpocznij naukę
sutura lambdoidea
kość klinowa
rozpocznij naukę
os sphenoidale
kość potyliczna
rozpocznij naukę
os occipitale
kość skroniowa
rozpocznij naukę
os temporale
kość ciemieniowa
rozpocznij naukę
os parietale
szczęka
rozpocznij naukę
maxilla
żuchwa
rozpocznij naukę
mandibula
łuk brwiowy
rozpocznij naukę
arcus superciliaris
guz czołowy
rozpocznij naukę
tuber frontalis
oczodół
rozpocznij naukę
orbita
szczelina oczodołowa górna/dolna
rozpocznij naukę
fissura orbitalis superior/inferior
otwór gruszkowaty
rozpocznij naukę
apertura piriformis
jama nosowa
rozpocznij naukę
cavitas nasi
nozdrza tylne
rozpocznij naukę
choanae
łuk jarzmowy
rozpocznij naukę
arcus zygomaticus
wyrostek sutkowaty
rozpocznij naukę
processus mastoideus
kanał nerwu wzrokowego
rozpocznij naukę
canalis opticus
otwór okrągły
rozpocznij naukę
foramen rotundum
otwór owalny
rozpocznij naukę
foramen ovale
kanał nerwu podjęzykowego
rozpocznij naukę
canalis hypoglossi
guzowatość potyliczna zewnętrzna
rozpocznij naukę
protuberantia occipitalis externa
grzebień potyliczny zewnętrzny
rozpocznij naukę
crista occipitalis externa
otwór słuchowy wewnętrzny
rozpocznij naukę
porus acusticus internus
wyrostek rylcowaty
rozpocznij naukę
processus styloideus
otwór rylcowo-sutkowy
rozpocznij naukę
foramen stylomastoideum
kłykieć potyliczny
rozpocznij naukę
condylus occipitalis
otwór szyjny
rozpocznij naukę
foramen jungulare
podniebienie twarde
rozpocznij naukę
palatum durum
kość gnykowa
rozpocznij naukę
os hyoideum
staw skroniowo-żuchwowy
rozpocznij naukę
articulatio temporomandibularis

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.