Types of pain

 0    31 fiszek    juliakaczmarek7
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
objaw przedmiotowy
rozpocznij naukę
sign
objaw podmiotowy
rozpocznij naukę
symptom
pełen bólu, cierpienia
rozpocznij naukę
agonised
pulsujący, tętniący
experienced again and again like a heartbeat, pulsating
rozpocznij naukę
throbbing
experienced again and again like a heartbeat, pulsating
stały, ciągły, nieprzerwany
not changing
rozpocznij naukę
steady
not changing
rozdzierający
extremely painful, unbearable pain
rozpocznij naukę
excruciating
nawrót bólu, reaktywacja choroby
rozpocznij naukę
flare-up
ból przełomowy
rozpocznij naukę
breakthrough pain
nocyceptywny
rozpocznij naukę
nociceptive
is caused by injury or damage such as cut, bruise, bone fracture. also it is felt after surgery or may be due to cancer. aching, sharp or throbbing
mrowienie, mrowiący
rozpocznij naukę
tingling
feeling like a slight electric shock
z przerwami
rozpocznij naukę
off and on
nadwrażliwość
rozpocznij naukę
hypersensitivity
spotęgowanie
rozpocznij naukę
exaggeration
łagodny
rozpocznij naukę
mild
zmiennie
rozpocznij naukę
variably
tępy, nudny
not sharp or acute
rozpocznij naukę
dull
not sharp or acute
przerywany
occuring at intervals, off and on (on and off)
rozpocznij naukę
intermittent
occuring at intervals, off and on (on and off)
rozproszony
widespread in the body, not localized
rozpocznij naukę
diffuse
diffuse pain is felt over a large area
surowość
rozpocznij naukę
severity
zmieniać się
rozpocznij naukę
vary
ostry
rozpocznij naukę
acute
coming on rapidly, sharp and intense
rwa kulszowa, ischias
rozpocznij naukę
sciatica
oznaczać
rozpocznij naukę
denote
ból
rozpocznij naukę
sore
zaciskać
rozpocznij naukę
clench
powtarzać się
rozpocznij naukę
recur
zbolały
rozpocznij naukę
aching
not very acute
stały
rozpocznij naukę
constant
continuous, not stoping
przemieszczający się
rozpocznij naukę
shifting
moves frome one area to another
przewlekły
rozpocznij naukę
chronic
lasting for a long time
przeszywający
rozpocznij naukę
stabbing

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.