Moja lekcja

 0    50 fiszek    miziol14
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
to draft a contract
rozpocznij naukę
sporządzić kontrakt
to breach a contract
rozpocznij naukę
złamać umowe
to honour a contract
rozpocznij naukę
przestrzegać umowy
to sit as a judge
rozpocznij naukę
występować jako sędzia
to take an exam
rozpocznij naukę
podchodzić do egzaminu
to make a will
rozpocznij naukę
sporządzić testament
to be made redundant
rozpocznij naukę
zostać zwolnionym (z powodu redukcji zatrudnienia)
to pass information
rozpocznij naukę
przekazać informacje
to run a business
rozpocznij naukę
prowadzic działalność
to suffer a loss
rozpocznij naukę
ponieść stratę
to claim damages
rozpocznij naukę
żądać odszkodowania
to claim
rozpocznij naukę
żądać
to set up a business
rozpocznij naukę
założyć firmę
to open a bank account
rozpocznij naukę
otworzyć konto
to cover legal costs
rozpocznij naukę
pokryć koszta sądowe
to withdraw money from a bank account
rozpocznij naukę
wypłacić pieniądze z konta bankowego
to consolidate debts
rozpocznij naukę
konsolidować długi
to be covered by an insurance policy
rozpocznij naukę
być objętym polisą ubezpieczeniową
a range of services
rozpocznij naukę
zakres usług
to hold an account with a bank –
rozpocznij naukę
posiadać konto w banku
to render something invalid
rozpocznij naukę
przedkładać coś nieważnego
to take steps to do sth
rozpocznij naukę
przedsięwziąć / podjąć kroki by zrobić coś
to draw up a bill
means exactly like: to draft something
rozpocznij naukę
sporządzić projekt ustawy
to suggest an amendment
rozpocznij naukę
zaproponować poprawkę
to debate a bill
rozpocznij naukę
przedyskutować projekt ustawy
to make a decision
rozpocznij naukę
podjąć decyzje
to form a new law
rozpocznij naukę
stworzyć nowe prawo
to hand down a judgement
rozpocznij naukę
przedłożyć wyrok
to decide a case
rozpocznij naukę
orzec w sprawie
a remedy for breach of contract
rozpocznij naukę
zadośćuczynnienie za złamanie kontraktu
to make a proposal
rozpocznij naukę
złożyć propozycję
to give a judement for...
rozpocznij naukę
orzec na stronę...
to extent of an obligation
rozpocznij naukę
rozmiar zobowiązania
to constitute consideration
rozpocznij naukę
ustanowić świadczenia wzajemne
to revoke an offer
rozpocznij naukę
cofnąć ofertę
to reject an offer
rozpocznij naukę
odrzucić ofertę
to make a counter offer
rozpocznij naukę
stworzyć kontrpropozycje
to gain a benefit
rozpocznij naukę
uzyskać korzyść
to be contrary to public policy
rozpocznij naukę
być sprzeczne z porządkiem publicznym
to announce the acquisition of a company
rozpocznij naukę
ogłosić nabycie firmy
to create a legally binding contract
rozpocznij naukę
utworzenie prawnie wiążącego kontraktu
to be awarded damages
rozpocznij naukę
otrzymać odszkodowanie
to performance of a contract
rozpocznij naukę
wykonanie umowy
to rectify a problem
rozpocznij naukę
korygować problem
to grant sb a right to
rozpocznij naukę
przyznać komus prawo do...
to batch of goods
rozpocznij naukę
partia towarów
a contract between two companies
a contract among 3 parties
rozpocznij naukę
umowa między dwiema firmami
umowa między 3 stronami
in exchange for something
rozpocznij naukę
w zamian za coś
to supply someone with a replacement
rozpocznij naukę
dostarczyc komuś zamiennik
to give notice of something
rozpocznij naukę
powiadomić o czymś

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.