Dominik Steps plus 4 Unit 3 Słówka

 0    58 fiszek    przemasgaj
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
akcja
rozpocznij naukę
action
adres
Podaj mi swój adres.
rozpocznij naukę
address
Give me your address, please.
zły
Jestem zły na mamę za to, że nie pozwoliła mi pójść na imprezę.
rozpocznij naukę
angry
I am angry with my mother for not letting me go to the party.
żaden
rozpocznij naukę
any
apartament
Chcę mieszkać w przestronnym apartamencie.
rozpocznij naukę
apartment
I want to live in a spacious apartment.
Jesteś gotowy?
rozpocznij naukę
Are you ready?
strych
rozpocznij naukę
an attic
aleja
rozpocznij naukę
avenue
balkon
Spójrz! Na tamtym balkonie jest śmieszny piesek.
rozpocznij naukę
a balcony
Look! There's a funny little dog on that balcony!
piwnica
rozpocznij naukę
a basement
bitwa
rozpocznij naukę
a battle
piękny
Piękny dzień, czyż nie?
rozpocznij naukę
beautiful
Beautiful day, isn't it?
stolik nocny
rozpocznij naukę
bedside table
za
Park znajduje się za muzeum.
rozpocznij naukę
behind
The park is behind the museum.
ptak
rozpocznij naukę
bird
łóżko piętrowe
rozpocznij naukę
a bunk bed
ruchliwy, zajęty
rozpocznij naukę
busy
Czy mogę...
rozpocznij naukę
Can I...
stolica
Stolica Niemiec była kiedyś przedzielona murem.
rozpocznij naukę
capital
The capital of Germany used to be divided by a wall.
zamek
Podobno włamywacz otworzył zamek spinką do włosów.
rozpocznij naukę
castle
Apparently, the burglar picked the lock with a hairpin.
komoda
rozpocznij naukę
a chest of drawers
kino
Może pójdziemy do kina dziś wieczorem?
rozpocznij naukę
a cinema
Let's go to the cinema tonight?
ubrania
Chłopcy wbiegli na górę przebrać się w suche ubrania.
rozpocznij naukę
clothes
The boys ran upstairs to change into dry clothes.
wieszak na okrycia
rozpocznij naukę
coat stand
kolorowy
rozpocznij naukę
colourful
Wejdź
rozpocznij naukę
Come in.
ciemny
Dlaczego jest tu tak ciemno?
rozpocznij naukę
dark
Why is it so dark here?
parter
rozpocznij naukę
first floor, ground flor
piętro
Mieszkam na trzecim piętrze.
rozpocznij naukę
floor
I live on the third floor.
mieszkanie
Nie stać mnie na zakup własnego mieszkania, ale myślę o wzięciu kredytu.
rozpocznij naukę
a flat
I can't afford to buy my own flat, but I'm thinking of taking out a loan.
żaba
rozpocznij naukę
frog
duch
rozpocznij naukę
ghost
przedpokój
rozpocznij naukę
a hall
przed
Zawsze biegam przed śniadaniem.
rozpocznij naukę
in front of
I always run before breakfast.
do środka
rozpocznij naukę
inside
interesujący
To jest bardzo interesująca osoba.
rozpocznij naukę
interesting
This is a very interesting person.
dużo
rozpocznij naukę
lots of
materac
rozpocznij naukę
mattress
członek
Nasze stowarzyszenie ma wielu członków.
rozpocznij naukę
member
Our association has many members.
obok
rozpocznij naukę
next to
Miło Cię poznać.
rozpocznij naukę
Nice to meet you.
biuro
rozpocznij naukę
an office
na zewnątrz
Myślisz, że na zewnątrz jest zimno?
rozpocznij naukę
outside
Do you think it's cold outside?
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.
rozpocznij naukę
an oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
kod pocztowy
rozpocznij naukę
postcode
więzień
rozpocznij naukę
prisoner
połóż to na...
rozpocznij naukę
put it on...
szybko
rozpocznij naukę
quick
naprawdę
Czy on naprawdę przeprowadził się do Stanów?
rozpocznij naukę
really
Did he really move to the US?
droga
Na drodze jest korek.
rozpocznij naukę
road
There is a traffic jam on the road.
pierwszy
To mój pierwszy sukces w pracy.
rozpocznij naukę
first
It is my first success at work.
drugi
rozpocznij naukę
second
opowieść
rozpocznij naukę
story
oni są tam
rozpocznij naukę
they are over there
trzeci
Zajął trzecie miejsce.
rozpocznij naukę
third
He finished third.
wieża
rozpocznij naukę
tower
drzewo
Każdy człowiek powinien posadzić drzewo.
rozpocznij naukę
a tree
Every man should plant a tree.
telewizor
rozpocznij naukę
TV set

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.