Dominik Steps plus 4 First steps Słówka

 0    49 fiszek    przemasgaj
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Dzisiaj
Jakie masz plany na dziś?
rozpocznij naukę
Today
What are your plans for today?
Wczoraj
Co robiłeś wczoraj?
rozpocznij naukę
Yesterday
What did you do yesterday?
Jutro
Co będziemy robić jutro?
rozpocznij naukę
Tomorrow
What are we going to do tomorrow?
wiek
Nasza firma została założona w XIX wieku.
rozpocznij naukę
age
Our company was established in the 19th century.
słownik
Poszukaj tego w słowniku.
rozpocznij naukę
a dictionary
Look it up in a dictionary.
półka
rozpocznij naukę
a shelf
światło
rozpocznij naukę
light
kosz na śmieci
rozpocznij naukę
bin
klasa, sala
rozpocznij naukę
class room
z
rozpocznij naukę
with (from)
w
rozpocznij naukę
in (at)
powodzenia
rozpocznij naukę
good luck
szary
Podobają mi się szare sukienki.
rozpocznij naukę
grey
I like grey dresses.
jego
To jest jego żona.
rozpocznij naukę
his
This is his wife.
nie rozumiem
rozpocznij naukę
I don't understand
mało
Dali nam mało czasu.
rozpocznij naukę
little
They gave us little time.
myszy
rozpocznij naukę
mice
gruszka
rozpocznij naukę
a pear
obrazek
Dziewczyna jest śliczna jak obrazek!
rozpocznij naukę
a picture
The girl is as pretty as a picture!
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
rozpocznij naukę
to read
Tom is reading a newspaper now.
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
rozpocznij naukę
to write
Robert is writing another letter of complaint.
kobieta
Ona jest zamężną kobietą.
rozpocznij naukę
woman
She is a married woman.
razem
Nie zsumowałeś wszystkiego razem.
rozpocznij naukę
together
You haven't added all the figures together.
czekaj
rozpocznij naukę
wait
pa
rozpocznij naukę
bye
przestań
rozpocznij naukę
stop it
szafa
rozpocznij naukę
a wardrobe
co to jest?
rozpocznij naukę
what's that?
po
Robię sobie drzemkę po obiedzie.
rozpocznij naukę
after
I take a nap after dinner.
wiek
Nasza firma została założona w XIX wieku.
rozpocznij naukę
age
Our company was established in the 19th century.
przez cały czas
rozpocznij naukę
all along
cały czas
rozpocznij naukę
all the time
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
rozpocznij naukę
always
Peter is always late.
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
rozpocznij naukę
Art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
rozpocznij naukę
a child
She acts like a child.
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
rozpocznij naukę
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
kraj
Który kraj w Europie jest najmniejszy?
rozpocznij naukę
a country
Which is the smallest country in Europe?
reżyser
Wiedzieliście, że John Ford zdobył cztery Oscary dla najlepszego reżysera?
rozpocznij naukę
director
Did you know that John Ford got four Academy Awards for Best Director?
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
rozpocznij naukę
famous
He's the most famous specialist.
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
rozpocznij naukę
Geography
We are taking a course on the geography of Africa.
dziewczynka
Dziewczyny bawiły się w ogrodzie.
rozpocznij naukę
girl
The girls were playing in the garden.
dobrze cię widzieć
rozpocznij naukę
good to see you
wnuczka
Nasza wnuczka jest najsłodszym dzieckiem na świecie.
rozpocznij naukę
granddaughter
Our granddaughter is the sweetest child in the world.
dziadkowie
Dziadkowie Toma zaprosili go na Święta Bożego Narodzenia.
rozpocznij naukę
grandparents
Tom's grandparents invited him for Christmas.
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
rozpocznij naukę
parents
I love and respect my parents.
wnuk
rozpocznij naukę
grandson
obiad
Zjedzmy pizzę na obiad.
rozpocznij naukę
dinner
Let's have pizza for dinner.
pół
Jest w pół do siódmej.
rozpocznij naukę
half
It's half past six.
po (w podawaniu czasu)
rozpocznij naukę
past

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.