Renting an apartment - Affittando un appartamento

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
What kind of pets do you allow?
rozpocznij naukę
Che tipo di animali domestici permettete?
Can the pets be outside?
rozpocznij naukę
Gli animali domestici possono essere fuori?
Could you please help me move?
rozpocznij naukę
Potresti per favore aiutarmi a muovermi?
I need to fill out an application form.
rozpocznij naukę
Ho bisogno di compilare un modulo di domanda.
I found a convenient offer on the internet.
rozpocznij naukę
Ho trovato un'oferta conveniente su internet.
The apartment is big and has a balcony.
rozpocznij naukę
L'appartamento è grande e ha un balcone.
To move in I have to pay the first rent and a security deposit.
rozpocznij naukę
Per spostarmi, devo pagare il primo affitto più un deposito di sicurezza.
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Everyday phrases in Italian"
(w sumie 515 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.