Accident and Emergency_01.2019

 0    65 fiszek    katarzynachrzanowskabanach
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
actually
Actually, you are right.
rozpocznij naukę
faktycznie
Faktycznie, masz rację.
adventurous
rozpocznij naukę
ryzykowny
apart from
rozpocznij naukę
oprócz
assume
We may assume that he will cooperate with us.
rozpocznij naukę
Zakładamy
Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
ban
Leo wanted to ban Harry from the nightclub because he always caused so much trouble.
rozpocznij naukę
zakaz
Leo chciał zakazać Harry'emu wstępu do klubu nocnego, ponieważ zawsze powodował dużo kłopotów.
blazer / jacket
rozpocznij naukę
marynarka / żakiet
chinos pants
rozpocznij naukę
spodnie chinos
cloth
rozpocznij naukę
szmatka
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
rozpocznij naukę
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
confession
rozpocznij naukę
spowiedź
conform
rozpocznij naukę
odpowiadać
consolation
rozpocznij naukę
pocieszenie
cover
rozpocznij naukę
nakrycie
create
rozpocznij naukę
utworzyć
cyberchondriac
rozpocznij naukę
cyberchondriac
develop
rozpocznij naukę
rozwijać
discriminate
I'm scared people will discriminate against me because of the colour of my skin.
rozpocznij naukę
dyskryminować
Boję się, że będę dyskryminowany z powodu koloru mojej skóry.
documentary
rozpocznij naukę
film dokumentalny
dutch
rozpocznij naukę
holenderski
ecg machine
rozpocznij naukę
Maszyna ekg
elderly
You should help this elderly lady carry her shopping.
rozpocznij naukę
starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
exist
rozpocznij naukę
istnieć
fare
rozpocznij naukę
opłata
GP (general practitioner)
My GP thinks I have Acute Sinusitis.
rozpocznij naukę
lekarz pierwszego kontaktu
Lekarz pierwszego kontaktu uważa, że mam ostre zapalenie zatok.
harm
rozpocznij naukę
szkoda / krzywda
herbal
rozpocznij naukę
ziołowej
hypochondriac
rozpocznij naukę
hipochondryk
ignorant
Don't be so ignorant.
rozpocznij naukę
nieświadomy
Nie bądź taki nieświadomy.
ignore
rozpocznij naukę
ignorować
impossible
Nothing is impossible.
rozpocznij naukę
niemożliwy / niemożliwe
Nie ma rzeczy niemożliwych.
involve
Don't forget to involve your little sister in your games, or she'll feel left out.
rozpocznij naukę
angażować
Nie zapomnij zaangażować w gry swoją młodszą siostrę. W przeciwnym wypadku poczuje się pominięta.
lean
You should eat lean meat when you're on a diet.
rozpocznij naukę
chude
Na diecie powinieneś jeść chude mięso.
monitor
My eyesight is poor and I need to buy a larger monitor.
rozpocznij naukę
monitor
Mam słaby wzrok i muszę kupić większy monitor.
painful
Falling down a tree is painful.
rozpocznij naukę
bolesny
Upadek z drzewa jest bolesny.
pensioner
rozpocznij naukę
emeryt
piercing
rozpocznij naukę
przenikliwy
pinch
rozpocznij naukę
szczypta
plastic
rozpocznij naukę
plastikowy
preparation
Preparation of the conference took one month.
rozpocznij naukę
przygotowanie
Przygotowanie konferencji zajęło jeden miesiąc.
press
The press has to compete with other media for our attention.
rozpocznij naukę
prasa
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
rare
Snow is a rare sight in Spain.
rozpocznij naukę
rzadki (o gatunku)
Śnieg to w Hiszpanii rzadko spotykany widok.
refer
rozpocznij naukę
odnosić się
related
rozpocznij naukę
spokrewniony
remove
rozpocznij naukę
usunąć
residential
Our office is located in the residential area.
rozpocznij naukę
mieszkaniowy
Nasze biuro znajduje się w okolicy mieszkaniowej.
reveal
Last month revealed all our weak points.
rozpocznij naukę
odsłonić
Zeszły miesiąc odsłonił nasze słabe strony.
scare story
rozpocznij naukę
straszna historia
scenario
If you go on holiday in winter the worst scenario is that it could rain the whole time.
rozpocznij naukę
scenariusz
Jeśli pojedziesz na urlop w zimie, najgorszy scenariusz jest taki, że przez cały czas będzie padać.
software
Our software is the best on the market.
rozpocznij naukę
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
streaked
rozpocznij naukę
pstry
sufficiently
rozpocznij naukę
wystarczająco
support
rozpocznij naukę
wsparcie
swedish
rozpocznij naukę
szwedzki
synthetic
rozpocznij naukę
syntetyczny
tatoo
rozpocznij naukę
Tatuowanie
technical
rozpocznij naukę
techniczny
trade
rozpocznij naukę
handel
trick
rozpocznij naukę
sztuczka
tumour
rozpocznij naukę
nowotwór
unenthusiastic / bored
rozpocznij naukę
bez entuzjazmu / znudzony
user
rozpocznij naukę
użytkownik
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
rozpocznij naukę
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
vulnerable
rozpocznij naukę
wrażliwy
wine
I'd like a glass of Italian red wine, please.
rozpocznij naukę
wino
Poproszę o kieliszek włoskiego czerwonego wina.
wise
It was a wise decision.
rozpocznij naukę
mądry
To była mądra decyzja.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.