słownik angielsko - polski

English - język polski

pensioner po polsku:

1. emeryt emeryt


Mój dziadek jest emerytem.
Moja babcia jest na emeryturze.
Jego mama pani Berna jest adwokatem, jego tata pan Selim emerytem.
liczba emerytów podwoi się
Rozmaite rabaty są dostępne dla emerytów.
Jeden z moich nowych przyjaciół jest emerytem.
Emeryt - ktoś, kto przeszedł na emeryturę z aktywnej działalności zawodowej.
Niektórzy ludzie mają trudności z przystosowaniem się do stylu życia emeryta.
On jest emerytem.
Mój przyjaciel jest emerytowanym bibliotekarzem.
Jestem na emeryture ale wciąż pracuję.

Polskie słowo "pensioner" (emeryt) występuje w zestawach:

słowka - lifestyle, familt, stages of life
not working, people at work, useful phrases
7 - życie rodzinne i towarzyskie | 1 część
(05 macmillan) part 1 Etapy życia, Członkowie rodz...
angielski słówka z lekcji 04.09.2020

2. emerytka emerytkaPolskie słowo "pensioner" (emerytka) występuje w zestawach:

życie rodzinne i towarzyskie
życie rodzinne szare
Etapy życia P.
Stages of life
zycie rodzinne

3. emeryt emerytka emeryt emerytkaPolskie słowo "pensioner" (emeryt emerytka) występuje w zestawach:

Zawody, miejsca pracy i przydatne zwroty
slownictwo a 88

4. emerytura emerytura


Nie sądzę, że moja emerytura będzie wysoka.
Moja emerytura będzie niska.

Polskie słowo "pensioner" (emerytura) występuje w zestawach:

lekcja 43 (past habits)
życie społeczne
życie społeczne

5. rencistaPolskie słowo "pensioner" (rencista) występuje w zestawach:

2100 zł netto ile to brutto - umowa o pracę - wyna...
Slowka.pl Angielski zaawansowany