Tiempo, Calendario y Frecuencia - Time, Calendar and Frequency

4.5  1    90 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
el huso horario
rozpocznij naukę
time zone
temporal
rozpocznij naukę
temporary
el ciclo del tiempo
rozpocznij naukę
time cycle
el periodo del tiempo
rozpocznij naukę
period of time
llegar a tiempo
rozpocznij naukę
to be on time
ser puntual
rozpocznij naukę
to be punctual
llegar tarde
rozpocznij naukę
to be late
el siglo
100 años
rozpocznij naukę
century
anual
rozpocznij naukę
annual
la década
rozpocznij naukę
decade
las estaciones del año
rozpocznij naukę
seasons of the year
el otoño
[AmE]
rozpocznij naukę
fall
el trimestre
rozpocznij naukę
three-month period
el cuatrimestre
rozpocznij naukę
four-month period
durante la semana
rozpocznij naukę
during the week
en el fin de semana
rozpocznij naukę
at the weekend / during the weekend
el mediodía
rozpocznij naukę
noon
al mediodía
rozpocznij naukę
at noon
la primera hora de la tarde
rozpocznij naukę
early afternoon
a primera hora de la tarde
rozpocznij naukę
in the early afternoon
las primeras horas del día
rozpocznij naukę
early morning hours
en la madrugada
rozpocznij naukę
in the early morning
en la madrugada
rozpocznij naukę
in the early morning hours
el cuarto de hora
rozpocznij naukę
quarter of an hour
Espera un momento.
rozpocznij naukę
Wait a moment.
Espera un minuto. / Espera un minutito.
rozpocznij naukę
Wait a minute.
Espera un segundo.
rozpocznij naukę
Wait a second.
¿Qué hora tienes?
rozpocznij naukę
What time is it?
¿Qué hora es?
rozpocznij naukę
What's the time?
Son las diez.
mañana
rozpocznij naukę
It's ten am.
Son las diez.
tarde / noche
rozpocznij naukę
It's ten pm.
Son las cinco pasadas.
rozpocznij naukę
It's past five (o'clock).
sobre las cinco / alrededor de las cinco
rozpocznij naukę
at about five o'clock
¿Desde cuándo?
rozpocznij naukę
Since when?
¿Hasta cuándo?
formal
rozpocznij naukę
Until when?
¿Hasta cuándo?
informal
rozpocznij naukę
Till when?
el horario
[BrE]
rozpocznij naukę
timetable
durar
rozpocznij naukę
to last
¿Cuánto dura...?
rozpocznij naukę
How long does ... last?
la duración
rozpocznij naukę
duration
¿Con qué frecuencia...?
rozpocznij naukę
How often...?
mucho tiempo
rozpocznij naukę
a lot of time / some time
poco tiempo
rozpocznij naukę
little time
frecuentemente / con frecuencia
rozpocznij naukę
frequently
de vez en cuando / de cuando en cuando
rozpocznij naukę
from time to time
cada dos meses
rozpocznij naukę
every two months
una vez por semana / una vez a la semana
rozpocznij naukę
once a week
dos veces por mes / dos veces al mes
rozpocznij naukę
twice a month
anteayer / antier
rozpocznij naukę
the day before yesterday
anoche
rozpocznij naukę
last night
pasado mañana
rozpocznij naukę
the day after tomorrow
hace tiempo
rozpocznij naukę
long ago
hace mucho tiempo
rozpocznij naukę
long time ago
no hace mucho
rozpocznij naukę
not long ago
no hace mucho tiempo
rozpocznij naukę
not long time ago
en la actualidad
rozpocznij naukę
these days
últimamente
rozpocznij naukę
lately / recently
en estos momentos
rozpocznij naukę
at the moment
en estos momentos
rozpocznij naukę
at the present moment
la semana que viene
rozpocznij naukę
next week
la próxima semana
rozpocznij naukę
the following week
en aquel tiempo
rozpocznij naukę
at that time
en aquella época
rozpocznij naukę
in those days
una vez más
rozpocznij naukę
once again / once more
repetidas veces
negativo
rozpocznij naukę
again and again
Otra vez será.
rozpocznij naukę
Maybe next time.
a la vez
rozpocznij naukę
at the same time
matar el tiempo
rozpocznij naukę
to kill time
El tiempo es dinero.
rozpocznij naukę
Time is money.
la prisa
rozpocznij naukę
to hurry
pasar tiempo / pasar el rato
rozpocznij naukę
to spend time
aprovechar
rozpocznij naukę
to make the most of every minute
el momento
rozpocznij naukę
while
el momento
rozpocznij naukę
moment
el tiempo libre
rozpocznij naukę
leisure time
de forma rápida
rozpocznij naukę
rapidly
de vez en cuando
rozpocznij naukę
once in a while
ocasionalmente
rozpocznij naukę
occasionally
siempre
rozpocznij naukę
forever
para siempre
rozpocznij naukę
for good
definitivamente
rozpocznij naukę
definitely
rara vez / pocas veces / casi nunca
rozpocznij naukę
rarely
raramente
rozpocznij naukę
seldom
nunca más
rozpocznij naukę
never again
hace poco tiempo
rozpocznij naukę
a while ago
dos veces al día
rozpocznij naukę
twice a day
la fiesta nacional
rozpocznij naukę
national holiday
resto
otra parte
rozpocznij naukę
the rest
durante
rozpocznij naukę
during
frecuente
rozpocznij naukę
frequent

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.