kolos1 - reka

 0    52 fiszki    chomikmimi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Stożek rotatorów, co tworzy
rozpocznij naukę
teres minor, supraspinatus, infraspinatus, subscapularis
lumbricals zginają
rozpocznij naukę
metacarpophalangeal joints
lumbricals są unerwione przez...
rozpocznij naukę
median i ulnar nerve
Ulnar nerve unerwia które lumbricals?
rozpocznij naukę
Deep branch of ulnar nerve - III i IV palec
Median nerve unerwia które lumbricals?
rozpocznij naukę
I i II
Lumbricals zginają palce
rozpocznij naukę
II, III, IV, V w Metacarpophalangeal joints
Lumbricals biorą udział w...
rozpocznij naukę
extensor hood
Lumbricals prostują...
rozpocznij naukę
wraz z interossei muscle palce w obu Interphalangeal joints
Jama pachowa, cavum axillare, tylna sciana:
rozpocznij naukę
subscapularis, teres major, latissimus dorsi
Jama pachowa, cavum axillare, przednia ściana
rozpocznij naukę
pectoralis major, pectoralis minor
Jama pachowa, cavum axillare, ściana przyśrodkowa
rozpocznij naukę
serratus anterior
Jama pachowa, cavum axillare, sciana boczna
rozpocznij naukę
coracobrachialis, surgical neck of humerus, short head of biceps
Boczne ograniczenie dołu łokciowego
rozpocznij naukę
brachioradialis, extenesor carpii radialis longus and brevis
Dół łokciowy, ograniczenie przyśrodkowowe
rozpocznij naukę
Pronator teres
Zgina staw łokciowy, wytwarza znaczny stały F2, nie przechodzi na rękę
rozpocznij naukę
brachioradialis
Przez 4 przedział troczka prostowników przechodzi
rozpocznij naukę
extensor indicis, extensor digitorum
Przez 1 przedział troczka zginaczy przechodzi
rozpocznij naukę
flexor carpi radialis
Abductor pollicis brevis, jaki nerw?
rozpocznij naukę
median nerve
Adductor pollicis, jaki nerw?
rozpocznij naukę
ulnar nerve
Pronator quadratus, jaki nerw?
rozpocznij naukę
median nerve
Flexor digitorum superficialis, jaki nerw?
rozpocznij naukę
median nerve
Które przedziały troczka prostowników są zajęte przez jedno ścięgno?
rozpocznij naukę
V i VI
Mięśnie miedzykostne i glistowate połączone z 2 palcem
rozpocznij naukę
1 dorsal interosseous, 1 palmar interosseus, 1 lumbrical
Który nerw unerwia 3 mięśnie?
rozpocznij naukę
musculocutaneous
Pod jakim kątem mięśnie wywierają siłę, jeśli f1=f2?
rozpocznij naukę
45 stopni
Skóra ramienia jest unerwiona przez:
rozpocznij naukę
radial, medial cutaneous brachial, axillary, lateral cutaneous brachial nerve
Skóra którego palca jest unerwiona przez 3 różne nerwy?
rozpocznij naukę
middle finger
Skóra którego palca jest unerwiona przez 1 nerw?
rozpocznij naukę
little finger
Co przechodzi przez triangular interval i cubital fossa
rozpocznij naukę
radial nerve
Otwór trójkątny jest ograniczony bocznie przez
rozpocznij naukę
long head of triceps brachii,
Otwór trójkątny zawiera
rozpocznij naukę
circumflex scapular artery and vein
Teres minor wiąże się jakimi elementami topograficznymi?
rozpocznij naukę
Axilla, traingular foramen, quadrangular foramen, traingular interval
The recurrent meningeal ramus posiadają
rozpocznij naukę
zazwojowe włókna współczulne i przedzwoje włókna czuciowe
The c1-c7 spinal nerves pojawiają się...
rozpocznij naukę
powyżej powiązanych kręgów
The t1-l5 spinal nerves pojawiają się...
rozpocznij naukę
poniżej powiązanych kręgów
The intercostals nerves odpowiadają
rozpocznij naukę
ventral spinal rami
Objawem uszkodzenia median nerve jest
rozpocznij naukę
ręka błogosławiąca
Przez kanał nadgarstka przechodzi
rozpocznij naukę
flexor carpi radialis, median nerve, flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus
Przez kanał nadgarstka nie przechodzi
rozpocznij naukę
ulnar nerve, artery, veins
Co przechodzi przez kanał łokciowy?
rozpocznij naukę
median nerve, ulnar vessels
Jakie naczynia tworzą łuk dłoniowy powierzchowny?
rozpocznij naukę
Ulnar a., superfiial palmar branch of radial a.
The princeps pollicis a, jest gałęzia:
rozpocznij naukę
radial a.
Końcowa część cephalic vein...
rozpocznij naukę
zwykle przebija powięż clavipectoral i wpada do axillary vein
Brachial a. oddaje:
rozpocznij naukę
profunda brachii, ulnar, superior rand inferior ulnar collateral, radial artery
The abductor pollicis longus jest unerwiony przez:
rozpocznij naukę
radial nerve
The abductor pollicis brevis jest unerwiony przez
rozpocznij naukę
median nerve
Mięśnie ręki są unerwione przez
rozpocznij naukę
2 nerwy
Mięsnie przedramienia są unerwione przez
rozpocznij naukę
3 nerwy
Mięśnie ramienia są unerwione przez
rozpocznij naukę
2 nerwy
The radial nerve przechodzi przez...
rozpocznij naukę
boczną przegrodę międzymięśniową ramienia od tyłu do przodu
Pochodne posterior cord splotu ramiennego:
rozpocznij naukę
subscapular, thoracodorsal, axillary, radial nerve
Interpectoral lymph nodes znajdują się na poziomie...
rozpocznij naukę
mięśnia piersiowego mniejszego

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.