Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 851 - 900

 0    50 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
προσέγγιση
Θέλουμε να εφαρμόσουμε μια τελείως νέα προσέγγιση στην εκμάθηση.
rozpocznij naukę
approach
We want to apply a whole new approach in teaching.
τμήμα
Αυτό το τμήμα είναι κλειστό εξαιτίας ενός έργου κατασκευής, θα πρέπει να κάνεις μια παράκαμψη.
rozpocznij naukę
section
of the road
This section is closed due to construction work, you need to take a detour.
πηγή
Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι η σπατάλη είναι η πηγή των οικονομικών προβλημάτων σου.
rozpocznij naukę
source
Did it ever occur to you that your extravagance is the source of your financial problems?
ψηφιακό
Αγόρασα ένα νέο ψηφιακό ρολόι.
rozpocznij naukę
digital
I bought a new digital watch.
πληκτρολογώ
Πληκτρολόγησε την σωστή απάντηση.
rozpocznij naukę
to type
Type the correct answer.
άτομα
Σε αυτή την χώρα, τα δικαιώματα των ατόμων παραβιάζονται.
rozpocznij naukę
individual
noun
In this country, the rights of individuals are violated.
κεντρική
Η απάτη της κεντρικής τράπεζας είναι στις ειδήσεις.
rozpocznij naukę
central
The central bank scam is all over the news.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.