Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 901 - 950

 0    50 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
σημείωμα
Η γυναίκα μου μου άφησε ένα χαριτωμένο σημείωμα στο τραπέζι.
rozpocznij naukę
note
My wife left me a cute note in rhe table.
σημειώνω
Παρακαλώ σημείωσε ότι όλα τα μαγαζιά θα είναι κλειστά αυτή τη κυριακή.
rozpocznij naukę
to note
Please note that all the shops will be closed this Sunday.
υλικο
Τι υλικό είναι αυτό;
rozpocznij naukę
material
noun
What material is that?
προς
Πήγαν προς τη θάλασσα.
rozpocznij naukę
towards
The went towards the sea.
ομοσπονδιακός
Το FBI είναι περικοπή για το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών
rozpocznij naukę
federal
FBI is an abbreviation from the Federal Bureau of Investigation.
υπολογιστής
Αγόρασα τον υπολογιστή μου δύο χρόνια πριν.
rozpocznij naukę
computer
I bought my computer two years ago.
διδασκαλία
Κανένας δεν νοιάζεται για την διδασκαλία Τεχνικών στο σχολείο.
rozpocznij naukę
teaching
No one cares about teaching Art at school.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.