Conversation with a stranger

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
The weather is nice today.
rozpocznij naukę
Сёння добрае надвор'е.
How much did it cost?
rozpocznij naukę
Колькі гэта каштавала?
I ask you because I want to replace my phone.
rozpocznij naukę
Я пытаюся, таму што хачу памяняць свой тэлефон.
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
rozpocznij naukę
Наконт абутку, час купіць новую пару.
What you are saying is a good suggestion.
rozpocznij naukę
Вы добра мяркуеце.
Was it good value?
rozpocznij naukę
Гэта таго каштуе?
Can I ask you something?
rozpocznij naukę
Магу я вас нешта спытаць?
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Everyday phrases in Belarusian"
(w sumie 515 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.