At the dentist

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
Let me know if you feel any pain.
rozpocznij naukę
Дайце мне ведаць, калі адчуваеце боль.
After checking your x-rays, I'm afraid you need dental braces.
rozpocznij naukę
Пасля агляду вашых здымкаў, баюся, вам трэба ставіць брэкеты.
Those treatments are really expensive.
rozpocznij naukę
Лячэнне вельмі каштоўнае.
You need a filling.
rozpocznij naukę
Вам трэба пломба.
I would like a check-up.
rozpocznij naukę
Я хачу праверыцца.
You can come to the consulting room this afternoon.
rozpocznij naukę
Вы можаце прыйсці на кансультацыю ўдзень.
One of my teeth has broken.
rozpocznij naukę
Адзін з маіх зубоў зламаўся.
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Everyday phrases in Belarusian"
(w sumie 515 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.