Liczby - რიცხვი

 0    66 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
jeden
rozpocznij naukę
ერთი
dwa
rozpocznij naukę
ორი
trzy
rozpocznij naukę
სამი
cztery
rozpocznij naukę
ოთხი
pięć
rozpocznij naukę
ხუთი
sześć
rozpocznij naukę
ექვსი
siedem
rozpocznij naukę
შვიდი
osiem
rozpocznij naukę
რვა
dziewięć
rozpocznij naukę
ცხრა
dziesięć
rozpocznij naukę
ათი
jedenaście
rozpocznij naukę
თერთმეტი
dwanaście
rozpocznij naukę
თორმეტი
trzynaście
rozpocznij naukę
ცამეტი
czternaście
rozpocznij naukę
თოთხმეტი
piętnaście
rozpocznij naukę
თხუთმეტი
szesnaście
rozpocznij naukę
თექვსმეტი
siedemnaście
rozpocznij naukę
ჩვიდმეტი
osiemnaście
rozpocznij naukę
თვრამეტი
dziewiętnaście
rozpocznij naukę
ცხრამეტი
dwadzieścia
rozpocznij naukę
ოცი
dwadzieścia jeden
rozpocznij naukę
ოცდაერთი
trzydzieści
rozpocznij naukę
ოცდაათი
trzydzieści dwa
rozpocznij naukę
ოცდათორმეტი
czterdzieści
rozpocznij naukę
ორმოცდაათი
czterdzieści trzy
rozpocznij naukę
ორმოცდათორმეტი
pięćdziesiąt
rozpocznij naukę
ორმოცდაათი
pięćdziesiąt cztery
rozpocznij naukę
ორმოცდათოთხმეტი
sześćdziesiąt
rozpocznij naukę
სამოცი
sześćdziesiąt pięć
rozpocznij naukę
სამოცდახუთი
siedemdziesiąt
rozpocznij naukę
სამოცდაათი
siedemdziesiąt sześć
rozpocznij naukę
სამოცდაექვსი
osiemdziesiąt
rozpocznij naukę
ოთხმოცი
osiemdziesiąt siedem
rozpocznij naukę
ოთხმოცდაშვიდი
dziewięćdziesiąt
rozpocznij naukę
ოთხმოცდაათი
dziewięćdziesiąt osiem
rozpocznij naukę
ოთხმოცდათორმეტი რვა
dziewięćdziesiąt dziewięć
rozpocznij naukę
ოთხმოცდაცხრამეტი
sto
rozpocznij naukę
ასი
sto jeden
rozpocznij naukę
ას ათი
dwieście
rozpocznij naukę
ორასი
dwieście dwadzieścia cztery
rozpocznij naukę
ორასი და ოცდაოთხი
trzysta
rozpocznij naukę
სამასი
czterysta
rozpocznij naukę
ოთხასი
pięćset
rozpocznij naukę
ხუთასი
sześćset
rozpocznij naukę
ექვსასი
siedemset
rozpocznij naukę
შვიდასი
osiemset
rozpocznij naukę
რვაასი
dziewięćset
rozpocznij naukę
ცხრაასი
tysiąc
rozpocznij naukę
ათასი
dwa tysiące
rozpocznij naukę
ორი ათასი
trzy tysiące
rozpocznij naukę
სამი ათასი
cztery tysiące
rozpocznij naukę
ოთხი ათასი
pięć tysięcy
rozpocznij naukę
ხუთი ათასი
sześć tysięcy
rozpocznij naukę
ექვსი ათასი
siedem tysięcy
rozpocznij naukę
შვიდი ათასი
osiem tysięcy
rozpocznij naukę
რვა ათასი
dziewięć tysięcy
rozpocznij naukę
ცხრა ათასი
milion
rozpocznij naukę
ერთი მილიონი
dwa miliony
rozpocznij naukę
ორი მილიონი
numer
rozpocznij naukę
ნომერი
cyfra
rozpocznij naukę
ციფრი
liczyć
rozpocznij naukę
დათვლა
dodawanie
rozpocznij naukę
მიმატება
odejmowanie
rozpocznij naukę
გამოკლება
mnożenie
rozpocznij naukę
გამრავლება
dzielenie
rozpocznij naukę
გაყოფა
liczby
rozpocznij naukę
ციფრები

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.