Fizjoterapia część 1

 0    60 fiszek    kamilaleciejewska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Dzień dobry, czy czeka Pani na rehabilitację pierwszy raz?
rozpocznij naukę
Hello/Good day. Are you waiting for your first rehabilitation session?
Tak, jestem zapisana do Pani Kasi
rozpocznij naukę
Yes, I have a visit with Ms. Kasia
Może pani zostawić kurtkę w szatni i przebrać się tam.
rozpocznij naukę
You can leave your coat/jacket in the locker room if you like and get changed there.
Proszę zabrać ze sobą całą dokumentację medyczną jaką pani ma.
rozpocznij naukę
Please take all your medical documentation you have with you.
Czy posiada pani skierowanie od lekarza?
rozpocznij naukę
Do you have a referral from your doctor?
Proszę wejść, usiąść na krześle przy biurku.
rozpocznij naukę
Please come in and have a seat by the desk.
Czy była Pani kiedyś u nas na rehabilitacji?
rozpocznij naukę
Have you ever had physical therapy at one of our clinics?
Nie, nigdy tu nie byłam.
rozpocznij naukę
No, I have never been here.
Kilka miesięcy temu byłam u Państwa, ale w innym oddziale.
rozpocznij naukę
A few month ago I was at your other clinic at Łazienkowska Street.
Czy była pani w ciągu ostatniego roku na rehabilitacji?
rozpocznij naukę
Did you have any physical therapy during the last year?
Ma pani rehabilitacje w pakiecie?
rozpocznij naukę
Do you have physical therapy included in you package?
Czy sprawdzała Pani swój pakiet?
rozpocznij naukę
Have you checked you package?
Może to pani sprawdzić w recepcji.
rozpocznij naukę
You can check it at the reception.
Czy ma pani rehabilitację w pakiecie? Are you being rehabilitated as part of your package?
rozpocznij naukę
Do you have rehabilitation in a package? Are you being rehabilitated as part of your package?
Tak, mam u państwa pakiet.
rozpocznij naukę
Yes, I have a package with you.
Nie, nie mam.
rozpocznij naukę
No, I don’t.
Jeśli nie ma Pani rehabilitacji w pakiecie to po każdej wizycie trzeba będzie zapłacić w recepcji.
rozpocznij naukę
If you don’t have physical therapy included in your package then you will have to pay after every session at the reception.
Poproszę skierowanie, muszę zobaczyć co zlecił Pani lekarz.
rozpocznij naukę
I am asking for referral, I must see what the doctor ordered.
Na początek proszę o wypełnienie tej karty.
rozpocznij naukę
First we need to fill in this card.
Poproszę o wypełnienie zaznaczonych miejsc: data urodzenia, pesel, adres, numer telefonu.
rozpocznij naukę
Please fill in the marked places: date of birth, address, telephone number.
Tam poniżej są wypisane przeciwwskazania.
rozpocznij naukę
Below you will find some conditions which can influence our sessions.
Jeśli na coś z poniżej wymienionych chorób Pani choruje to poproszę o zaznaczenie.
rozpocznij naukę
If you have any of these please mark them.
Dusznica bolesna
rozpocznij naukę
angina
rozrusznik serca
rozpocznij naukę
pacemaker
problemy z sercem
rozpocznij naukę
heart conditions
nadczynność tarczycy
rozpocznij naukę
hyperthyroidism
niedoczynność tarczycy
rozpocznij naukę
hypothyroidism
problemy z tarczycą
rozpocznij naukę
Thyroid conditions/ problems with your thyroid
choroby zakaźne
rozpocznij naukę
infectious diseases/ infections
metalowe implanty
rozpocznij naukę
metal implants after surgery
padaczka
rozpocznij naukę
epilepsy
ciąża
rozpocznij naukę
pregnancy
Czy jest pani w ciąży?
rozpocznij naukę
Are you pregnant?
choroby nowotworowe
rozpocznij naukę
cancer
nadciśnienie tętnicze
rozpocznij naukę
hypertension
cukrzyca
rozpocznij naukę
diabetes
Czy jesteś *cukrzycowy/cukrzykiem?
rozpocznij naukę
Are you diabetic?
Jeśli leczy się Pani na inne przewlekle schorzenia?
rozpocznij naukę
If you are treating other chronic illnesses?
Do you have any other chronic conditions?
rozpocznij naukę
Do you have any other chronic conditions?
Poniżej znajdzie pani rubrykę gdzie można je wypisać.
rozpocznij naukę
You will find a box below where you can list them.
Proszę wypisać cokolwiek przyjdzie pani do głowy.
rozpocznij naukę
Please list anything that comes to your mind.
Czy jest jeszcze coś co mogłoby wpłynąć na nasze zabiegi?
rozpocznij naukę
Is there anything else that could influence our treatment.
Czy uważa pani, że coś jeszcze powinnam wiedzieć?
rozpocznij naukę
Anything else you think I should know about?
Na dole karty poproszę o dzisiejszą datę i podpis.
rozpocznij naukę
Please, below put today’s date and your signature.
Proszę o podpis tutaj.
rozpocznij naukę
Sign here, please.
Teraz ja wypełnię kartę elektroniczną i zadam Pani kilka pytań.
rozpocznij naukę
Now I need to fill in your electronic documentation and I ask you a few questions, if you don’t mind.
Jak się teraz Pani czuje,
rozpocznij naukę
How are you feeling at the moment?
Jak Pani kręgosłup?
rozpocznij naukę
How is your spine?
Od wizyty u lekarza minęło kilka tygodni, jakie sa teraz Pani objawy? I was a few weeks since your last visit, what are your symptoms now?
rozpocznij naukę
It has been several weeks since your visit to the doctor, what are your symptoms now? I was a few weeks ago, what is your symptoms now?
Obecnie dolegliwości zmniejszyły się, są bardziej znośne.
rozpocznij naukę
My symptoms are better, more tolerable.
Mój ból się zmniejszył.
rozpocznij naukę
My pain is better.
Czuę się trochę lepiej.
rozpocznij naukę
I feel a bit better.
Gdzie teraz Panią boli?
rozpocznij naukę
Where is the pain now? / Where do you feel pain now?
Odcinek szyjny na górze, czy na dole? In your upper or lower neck?
rozpocznij naukę
Neck section on the top or bottom? In your upper or lower neck?
Czy ból promieniuje, jeśli tak to gdzie? Does it radiate anywhere? Where?
rozpocznij naukę
Does pain radiate, if so where? Does it radiate anywhere? Where?
Does it go/move/radiate towards the shoulders?
rozpocznij naukę
Czy ból promieniuje w kierunku barków, czy w kierunku łopatek?
ból refleksyjny
rozpocznij naukę
referred pain
łopatka
rozpocznij naukę
scapula
ból poruszający się po ciele
rozpocznij naukę
pain moving across the body
ból rozpowszechniony, uogólniony
rozpocznij naukę
widespread pain

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.