Nomen-Verb-Verbindung zu polnisch

 0    75 fiszek    marekswietek1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
sich in Acht nehmen vor
rozpocznij naukę
zwrócić uwagę na, uważać na
Abschied nehmen von
rozpocznij naukę
żegnać się z kimś
die Absicht haben zu
rozpocznij naukę
mieć zamiar
eine Änderung vornehmen
rozpocznij naukę
dokonać zmiany
Anerkennung finden
rozpocznij naukę
znaleźć uznanie, spotkać się z uznaniem
ein Angebot machen
rozpocznij naukę
złożyć ofertę, przedstawić ofertę
jmd. Angst machen
rozpocznij naukę
wystraszyć kogoś
in Anspruch nehmen
rozpocznij naukę
wykorzystywać coś
Anteil nehmen
rozpocznij naukę
brać udział, uczestniczyć
einen Antrag stellen auf
rozpocznij naukę
złożyć wniosek o, składać wniosek o
zur Anwendung kommen
rozpocznij naukę
mieć zastosowanie
zu der Auffassung gelangen
rozpocznij naukę
dojść do wniosku
in Aufregung versetzen
rozpocznij naukę
wprowadzić w zdenerwowanie, we wzburzenie
einen Auftrag geben/erteilen
rozpocznij naukę
dać / złożyć zamówienie
zum Ausdruck bringen
rozpocznij naukę
wyrazić coś
zur Auswahl stehen
rozpocznij naukę
są dostępne
Beachtung finden
rozpocznij naukę
cieszyć się zainteresowaniem
einen Beitrag leisten
rozpocznij naukę
wnieść wkład, przyczynić się, dorzucać 3 grosze
einen Beruf ausüben
rozpocznij naukę
wykonywać zawód, kontynuować karierę zawodową
Bescheid geben/sagen
rozpocznij naukę
udzielić informacji, powiedzieć komuś coś
Besheid wissen über
rozpocznij naukę
wiedzieć o czymś, być poinformowanym
eine Bestellung aufgeben
rozpocznij naukę
składać/złożyć zamówienie
in Betracht kommen
rozpocznij naukę
wchodzić w rachubę, być możliwym
in Betracht ziehen
rozpocznij naukę
brać pod uwagę
Bezug nehmen auf
rozpocznij naukę
powoływać się na coś/kogoś
unter Beweis stellen
rozpocznij naukę
dowieść/udowodnić coś
zur Diskussion stehen
rozpocznij naukę
być przedmiotem dyskusji
unter Druck stehen
rozpocznij naukę
być pod presją, żyć w stresie
Eindruck machen auf
rozpocznij naukę
wywrzeć/zrobić wrażenie na
Einfluss nehmen auf
rozpocznij naukę
wywierać wpływ na coś/kogoś
zu Ende bringen
rozpocznij naukę
doprowadzić do końca
einen Entschluss fassen
rozpocznij naukę
powziąć decyzję, zdecydować się
eine Entscheidung treffen
rozpocznij naukę
podejmować decyzję
in Erfüllung gehen
rozpocznij naukę
spełnić się
die Erlaubnis erteilen zu
rozpocznij naukę
dawać/dać komuś pozwolenie na coś, zezwolić na
einen Fehler begehen
rozpocznij naukę
popełnić błąd
die Flucht ergreifen vor
rozpocznij naukę
rzucać/rzucić się do ucieczki przed
zur Folge haben
rozpocznij naukę
pociągać/pociągnąć za sobą, skutkować
eine Forderung stellen
rozpocznij naukę
występować z roszczeniami, żądać czegoś
in Frage kommen
rozpocznij naukę
wchodzić w rachubę
außer Frage stehen
rozpocznij naukę
nie ulega wątpliwości
eine Frage stellen
rozpocznij naukę
zadawać pytanie
in Frage stellen
rozpocznij naukę
podawać/podać coś w wątpliwość
sich Gedanken machen über
rozpocznij naukę
myśleć o, martwić się o coś
in Gefahr sein
rozpocznij naukę
być w niebezpieczeństwie, być zagrożone
ein Gespräch führen (mit, über)
rozpocznij naukę
prowadzić rozmowę
einen Grund angeben für
rozpocznij naukę
mieć uzasadnienie/podstawę
Interesse wecken für
rozpocznij naukę
wzbudzać/wzbudzić czyjeś zainteresowanie czymś
in Kauf nehmen
rozpocznij naukę
pogodzić się z czymś, zaakceptować/tolerować coś
zur Kenntnis nehmen
rozpocznij naukę
przyjmować/przyjąć coś do wiadomości
in Kontakt treten mit
rozpocznij naukę
nawiązać kontakt z
die Kosten tragen für
rozpocznij naukę
ponosić/ponieść koszty czegoś
Kritik üben an
rozpocznij naukę
poddawać kogoś/coś krytyce
in der Lage sein zu
rozpocznij naukę
być w stanie do, potrafić
auf dem Laufenden sein über
rozpocznij naukę
być na bieżąco z, być poinformowanym o
auf den Markt bringen
rozpocznij naukę
wprowadzać/wprowadzić coś na rynek
sich Mühe geben bei, mit
rozpocznij naukę
zadawać/zadać sobie trud przy/z
eine Rolle spielen
rozpocznij naukę
odgrywać rolę, być ważne
Rücksicht nehmen auf
rozpocznij naukę
mieć coś na uwadze, mieć wzgląd na kogoś/coś
Ruhe bewahren
rozpocznij naukę
zachować spokój ducha
Schluss machen mit
rozpocznij naukę
kończyć/skończyć z
in Schutz nehmen vor
rozpocznij naukę
bronić/obronić przed
sich Sorgen machen um
rozpocznij naukę
martwić się o
etw. aufs Spiel setzen
rozpocznij naukę
ryzykować coś
zur Sprache bringen
rozpocznij naukę
poruszać/poruszyć coś
auf dem Standpunkt stehen
rozpocznij naukę
stać na stanowisku, mieć punkt widzenia
Stellung nehmen zu
rozpocznij naukę
zająć stanowisko w jakiejś sprawie
eine Verabredung treffen mit/zu
rozpocznij naukę
zawrzeć porozumienie z/w
Verantwortung tragen für
rozpocznij naukę
ponosić odpowiedzialności za
jmd. in Verlegenheit bringen
rozpocznij naukę
wprawiać/wprawić kogoś w zakłopotanie
zur Verfügung stehen für
rozpocznij naukę
być do dyspozycji dla
Verständnis aufbringen für
rozpocznij naukę
wykazywać/okazywać zrozumienie
aus dem Weg gehen
rozpocznij naukę
unikać kogoś/czegoś
Zweifel haben an
rozpocznij naukę
mieć wątpliwości co do
außer Zweifel stehen
rozpocznij naukę
być poza wszelką wątpliwością

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.