Wyrażanie Opinii - Meinungsäußerung

5  1    116 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
rozpocznij naukę
Wie ist deine Meinung darüber?

Co o tym sądzisz?
rozpocznij naukę
Wie findest du das?

Czuję, że...
rozpocznij naukę
Ich fühle, dass...

Moim zdaniem...
rozpocznij naukę
Meiner Meinung nach...

Myślę, że ... / Uważam, że...
rozpocznij naukę
Ich glaube, dass...

Myślę, że ... / Uważam, że...
rozpocznij naukę
Ich finde, dass...

Odnoszę wrażenie, że...
rozpocznij naukę
Ich habe den Eindruck, dass...

Nie sądzę, że...
rozpocznij naukę
Ich glaube nicht, dass...

Okazuje się, że...
rozpocznij naukę
Es zeigt sich, dass...

Wiem to dokładnie.
rozpocznij naukę
Das weiß ich genau.

Jest ciekawe, że...
rozpocznij naukę
Es ist interessant, dass...

Jest jasne, że...
rozpocznij naukę
Es ist klar, dass...

Ich bin dafür.

To mi się podoba.
rozpocznij naukę
Es gefällt mir.

Podoba mi się, że...
rozpocznij naukę
Das gefällt mir, dass...

Jestem przeciw.
rozpocznij naukę
Ich bin dagegen.

Nie jestem pewien.
rozpocznij naukę
Ich bin nicht sicher.

Nie mam pojęcia.
rozpocznij naukę
Ich habe keine Ahnung.

Nie wierzę w to.
rozpocznij naukę
Das glaube ich nicht.

Widzę to całkiem inaczej.
rozpocznij naukę
Das sehe ich ganz anders.

Nie zgadza się.
rozpocznij naukę
Das stimmt nicht.

Po pierwsze...
rozpocznij naukę
Erstens,...

Po drugie...
rozpocznij naukę
Zweitens,...

Podsumowując...
rozpocznij naukę
Abschließend,...

Na zakończenie...
rozpocznij naukę
Zum Schluss...

schließlich

za i przeciw
rozpocznij naukę
für und wider

Z drugiej strony...
rozpocznij naukę
Andererseits...

Z jednej strony...
rozpocznij naukę
Einerseits...

Z mojego punktu widzenia...
rozpocznij naukę
Aus meiner Perspektive...

To sprawiedliwe.
rozpocznij naukę
Das ist gerecht / fair.

To niesprawiedliwe.
rozpocznij naukę
Das ist nicht fair.

Wstydzę się. / Jest mi wstyd.
rozpocznij naukę
Ich schäme mich.

Zgadza się?
rozpocznij naukę
Stimmt das?

Zgadza się.
rozpocznij naukę
Das stimmt.

On ma rację.
rozpocznij naukę
Er hat recht.

... to znaczy...
rozpocznij naukę
... das heißt,...

szczerze mówiąc
rozpocznij naukę
ehrlich gesagt

Prima!

Kurczę!
(wykrzyknienie)
rozpocznij naukę
Mist!

Niemożliwe!
rozpocznij naukę
Das kann nicht sein!

Niemożliwe!
rozpocznij naukę
Das ist unmöglich!

Niewiarygodne!
rozpocznij naukę
Unglaublich!

nigdy więcej
rozpocznij naukę
nie mehr

Oczywiście!
rozpocznij naukę
Klar!

OK
(w porządku)
rozpocznij naukę
o.k.


Toll!

Szkoda!
(wyrażenie żalu)
rozpocznij naukę
Schade!

W porządku.
rozpocznij naukę
In Ordnung.

Wszystko jasne!
rozpocznij naukę
Alles klar!

das Wunder
die Wunder

die Diskussion
die Diskussionen

das Ideal
die Ideale

die Lüge
die Lügen

der Schrei
die Schreie

możliwość
rozpocznij naukę
die Möglichkeit
die Möglichkeiten

niespodzianka
rozpocznij naukę
die Überraschung
die Überraschungen

das Problem
die Probleme

przykład
(dla zilustrowania sytuacji)
rozpocznij naukę
das Beispiel
die Beispiele

das Gespräch
die Gespräche

die Unterhaltung
kein Plural

rozwiązanie
rozpocznij naukę
die Lösung
die Lösung

sekret
(tajemnica)
rozpocznij naukę
das Geheimnis
die Geheimnisse

temat
(np. dyskusji)
rozpocznij naukę
das Thema
die Themen

die Tendenz
die Tendenzen

der Trend
die Trends

die Scham
kein Plural

ignorancja
(brak wiedzy)
rozpocznij naukę
die Ignoranz
kein Plural

die Beurteilung
kein Plural

ostrzeżenie
rozpocznij naukę
die Warnung
die Warnungen

der Beginn
kein Plural

der Anfang
die Anfänge

der Blick
die Blicke

zdanie
(przekonanie)
rozpocznij naukę
die Meinung
die Meinungen

das Prinzip
die Prinzipien

fantastyczny
(niesamowity, wspaniały)
rozpocznij naukę
fantastisch

negativ

positiv

lustig

ulubiony
(+rzeczownik)
rozpocznij naukę
Lieblings- (+rzeczownik)

mieć rację
rozpocznij naukę
Recht haben

mieć wybór
rozpocznij naukę
die Wahl haben

mieć zdanie na jakiś temat
rozpocznij naukę
eigene Meinung haben

przyznawać komuś rację
rozpocznij naukę
jemandem Recht geben

zwracać czyjąś uwagę na coś
rozpocznij naukę
auf etwas hinweisen

uważać
(sądzić)
rozpocznij naukę
meinen


genau

generell

viel / viele

wenig / wenigelogisch


vielleicht

na przykład
rozpocznij naukę
zum Beispiel

na szczęście
rozpocznij naukę
zum Glück

wirklich

leider

od początku
rozpocznij naukę
von Anfang an

persönlich

einfach

podobny do kogoś / czegoś
rozpocznij naukę
jemandem / etwas ähnlich sein

darüber hinaus

nochmals

außerdem

praktisch

przynajmniej
rozpocznij naukę
wenigstens

mindestens

rzeczywiście
rozpocznij naukę
tatsächlich

z pewnością
rozpocznij naukę
bestimmt

zwłaszcza
(szczególnie)
rozpocznij naukę
besonders


im Geheimen


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.