Wyrażanie Opinii - Meinungsäußerung

5  1    116 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
rozpocznij naukę
Wie ist deine Meinung darüber?
Co o tym sądzisz?
rozpocznij naukę
Wie findest du das?
Czuję, że...
rozpocznij naukę
Ich fühle, dass...
Moim zdaniem...
rozpocznij naukę
Meiner Meinung nach...
Myślę, że ... / Uważam, że...
rozpocznij naukę
Ich glaube, dass...
Myślę, że ... / Uważam, że...
rozpocznij naukę
Ich finde, dass...
Odnoszę wrażenie, że...
rozpocznij naukę
Ich habe den Eindruck, dass...
Nie sądzę, że...
rozpocznij naukę
Ich glaube nicht, dass...
Okazuje się, że...
rozpocznij naukę
Es zeigt sich, dass...
Wiem to dokładnie.
rozpocznij naukę
Das weiß ich genau.
Jest ciekawe, że...
rozpocznij naukę
Es ist interessant, dass...
Jest jasne, że...
rozpocznij naukę
Es ist klar, dass...
Jestem za.
rozpocznij naukę
Ich bin dafür.
To mi się podoba.
rozpocznij naukę
Es gefällt mir.
Podoba mi się, że...
rozpocznij naukę
Das gefällt mir, dass...
Jestem przeciw.
rozpocznij naukę
Ich bin dagegen.
Nie jestem pewien.
rozpocznij naukę
Ich bin nicht sicher.
Nie mam pojęcia.
rozpocznij naukę
Ich habe keine Ahnung.
Nie wierzę w to.
rozpocznij naukę
Das glaube ich nicht.
Widzę to całkiem inaczej.
rozpocznij naukę
Das sehe ich ganz anders.
Nie zgadza się.
rozpocznij naukę
Das stimmt nicht.
Po pierwsze...
rozpocznij naukę
Erstens,...
Po drugie...
rozpocznij naukę
Zweitens,...
Podsumowując...
rozpocznij naukę
Abschließend,...
Na zakończenie...
rozpocznij naukę
Zum Schluss...
w końcu
rozpocznij naukę
schließlich
za i przeciw
rozpocznij naukę
für und wider
Z drugiej strony...
rozpocznij naukę
Andererseits...
Z jednej strony...
rozpocznij naukę
Einerseits...
Z mojego punktu widzenia...
rozpocznij naukę
Aus meiner Perspektive...
To sprawiedliwe.
rozpocznij naukę
Das ist gerecht / fair.
To niesprawiedliwe.
rozpocznij naukę
Das ist nicht fair.
Wstydzę się. / Jest mi wstyd.
rozpocznij naukę
Ich schäme mich.
Zgadza się?
rozpocznij naukę
Stimmt das?
Zgadza się.
rozpocznij naukę
Das stimmt.
On ma rację.
rozpocznij naukę
Er hat recht.
... to znaczy...
rozpocznij naukę
... das heißt,...
szczerze mówiąc
rozpocznij naukę
ehrlich gesagt
Ekstra!
rozpocznij naukę
Prima!
Kurczę!
(wykrzyknienie)
rozpocznij naukę
Mist!
Niemożliwe!
rozpocznij naukę
Das kann nicht sein!
Niemożliwe!
rozpocznij naukę
Das ist unmöglich!
Niewiarygodne!
rozpocznij naukę
Unglaublich!
nigdy więcej
rozpocznij naukę
nie mehr
Oczywiście!
rozpocznij naukę
Klar!
OK
(w porządku)
rozpocznij naukę
o.k.
Super!
rozpocznij naukę
Super!
Świetnie!
rozpocznij naukę
Toll!
Szkoda!
(wyrażenie żalu)
rozpocznij naukę
Schade!
W porządku.
rozpocznij naukę
In Ordnung.
Wszystko jasne!
rozpocznij naukę
Alles klar!
cud
rozpocznij naukę
das Wunder
die Wunder
dyskusja
rozpocznij naukę
die Diskussion
die Diskussionen
ideał
rozpocznij naukę
das Ideal
die Ideale
kłamstwo
rozpocznij naukę
die Lüge
die Lügen
krzyk
rozpocznij naukę
der Schrei
die Schreie
możliwość
rozpocznij naukę
die Möglichkeit
die Möglichkeiten
niespodzianka
rozpocznij naukę
die Überraschung
die Überraschungen
problem
rozpocznij naukę
das Problem
die Probleme
przykład
(dla zilustrowania sytuacji)
rozpocznij naukę
das Beispiel
die Beispiele
rozmowa
rozpocznij naukę
das Gespräch
die Gespräche
rozmowa
rozpocznij naukę
die Unterhaltung
kein Plural
rozwiązanie
rozpocznij naukę
die Lösung
die Lösung
sekret
(tajemnica)
rozpocznij naukę
das Geheimnis
die Geheimnisse
temat
(np. dyskusji)
rozpocznij naukę
das Thema
die Themen
tendencja
rozpocznij naukę
die Tendenz
die Tendenzen
trend
rozpocznij naukę
der Trend
die Trends
wstyd
rozpocznij naukę
die Scham
kein Plural
ignorancja
(brak wiedzy)
rozpocznij naukę
die Ignoranz
kein Plural
osąd
rozpocznij naukę
die Beurteilung
kein Plural
ostrzeżenie
rozpocznij naukę
die Warnung
die Warnungen
początek
rozpocznij naukę
der Beginn
kein Plural
początek
rozpocznij naukę
der Anfang
die Anfänge
spojrzenie
rozpocznij naukę
der Blick
die Blicke
zdanie
(przekonanie)
rozpocznij naukę
die Meinung
die Meinungen
zasada
rozpocznij naukę
das Prinzip
die Prinzipien
fantastyczny
(niesamowity, wspaniały)
rozpocznij naukę
fantastisch
negatywny
rozpocznij naukę
negativ
pozytywny
rozpocznij naukę
positiv
śmieszny
rozpocznij naukę
lustig
ulubiony
(+rzeczownik)
rozpocznij naukę
Lieblings- (+rzeczownik)
mieć rację
rozpocznij naukę
Recht haben
mieć wybór
rozpocznij naukę
die Wahl haben
mieć zdanie na jakiś temat
rozpocznij naukę
eigene Meinung haben
przyznawać komuś rację
rozpocznij naukę
jemandem Recht geben
zwracać czyjąś uwagę na coś
rozpocznij naukę
auf etwas hinweisen
uważać
(sądzić)
rozpocznij naukę
meinen
bardzo
rozpocznij naukę
sehr
dokładnie
rozpocznij naukę
genau
generalnie
rozpocznij naukę
generell
dużo
rozpocznij naukę
viel / viele
mało
rozpocznij naukę
wenig / wenige
ledwie
rozpocznij naukę
kaum
jednak
rozpocznij naukę
aber
logicznie
rozpocznij naukę
logisch
mimo
rozpocznij naukę
obwohl
może
rozpocznij naukę
vielleicht
na przykład
rozpocznij naukę
zum Beispiel
na szczęście
rozpocznij naukę
zum Glück
naprawdę
rozpocznij naukę
wirklich
niestety
rozpocznij naukę
leider
od początku
rozpocznij naukę
von Anfang an
osobiście
rozpocznij naukę
persönlich
po prostu
rozpocznij naukę
einfach
podobny do kogoś / czegoś
rozpocznij naukę
jemandem / etwas ähnlich sein
ponadto
rozpocznij naukę
darüber hinaus
ponownie
rozpocznij naukę
nochmals
poza tym
rozpocznij naukę
außerdem
praktycznie
rozpocznij naukę
praktisch
przynajmniej
rozpocznij naukę
wenigstens
co najmniej
rozpocznij naukę
mindestens
rzeczywiście
rozpocznij naukę
tatsächlich
z pewnością
rozpocznij naukę
bestimmt
zwłaszcza
(szczególnie)
rozpocznij naukę
besonders
tylko
rozpocznij naukę
nur
w sekrecie
rozpocznij naukę
im Geheimen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.