Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung

4.5  1    130 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przedmiot
(szkolny)
rozpocznij naukę
das Fach
die Fächer
zajęcia
(lekcje)
rozpocznij naukę
die Lehrveranstaltungen
biologia
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(die) Biologie
kein Plural
chemia
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(die) Chemie
kein Plural
fizyka
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(die) Physik
kein Plural
geografia
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(die) Erdkunde
kein Plural
historia
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(die) Geschichte
kein Plural
informatyka
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(die) Informatik
kein Plural
język angielski
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(das) English
kein Plural
język francuski
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(das) Französisch
kein Plural
język niemiecki
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(das) Deutsch
kein Plural
język rosyjski
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(das) Russisch
kein Plural
język polski
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(das) Polnisch
kein Plural
jezyk obcy
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(die) Fremdsprache
kein Plural
matematyka
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(die) Mathematik
kein Plural
muzyka
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(die) Musik
kein Plural
religia
(lekcja)
rozpocznij naukę
der Religionsunterricht
die Religionsunterrichte
wychowanie fizyczne
(WF)
rozpocznij naukę
der Sport
kein Plural
sztuka
(przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
(die) Kunst
kein Plural
chodzić do pierwszej klasy
rozpocznij naukę
in die erste Klasse gehen
chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
in die Schule gehen
biblioteka
rozpocznij naukę
die Bibliothek
die Bibliotheken
biblioteka szkolna
rozpocznij naukę
die Schulbibliothek
die Schulbibliotheken
boisko
rozpocznij naukę
der Sportplatz
die Sportplätze
klasa
rozpocznij naukę
die Klasse
die Klassen
sala gimnastyczna
rozpocznij naukę
die Sporthalle
die Sporthallen
przybory szkolne
rozpocznij naukę
die Schulsachen
długopis
rozpocznij naukę
der Kugelschreiber
die Kugelschreiber
dyplom
rozpocznij naukę
das Diplom
die Diplome
dziennik
(w szkole)
rozpocznij naukę
das Klassenbuch
die Klassenbücher
farba
rozpocznij naukę
die Farbe
die Farben
gumka
(do ścierania ołówka)
rozpocznij naukę
der Radiergummi
die Radiergummis
kalkulator
rozpocznij naukę
der Taschenrechner
die Taschenrechner
klej
rozpocznij naukę
der Klebstoff
die Klebstoffe
korektor
rozpocznij naukę
die Korrekturflüssigkeit
die Korrekturflüssigkeiten
kreda
rozpocznij naukę
die Kreide
die Kreiden
kredka
rozpocznij naukę
der Buntstift
die Buntstifte
książka ćwiczeń
rozpocznij naukę
das Übungsbuch
die Übungsbücher
ławka
(np. w szkole)
rozpocznij naukę
die Bank
die Bänke
linijka
(przybór szkolny)
rozpocznij naukę
das Lineal
die Lineale
mapa
rozpocznij naukę
die Landkarte
die Landkarten
mapa świata
rozpocznij naukę
die Weltkarte
die Weltkarten
notes
rozpocznij naukę
das Notizbuch
die Notizbücher
nożyczki
rozpocznij naukę
die Schere
die Scheren
ołówek
rozpocznij naukę
der Bleistift
die Bleistifte
piórnik
rozpocznij naukę
die Federtasche
die Federtaschen
plan zajęć
rozpocznij naukę
der Stundenplan
die Stundenpläne
tablica
rozpocznij naukę
die Tafel
die Tafeln
plecak
rozpocznij naukę
der Rucksack
die Rucksäcke
podręcznik
rozpocznij naukę
das Lehrbuch
die Lehrbücher
segregator
rozpocznij naukę
der Aktenordner
die Aktenordner
strona
(w książce)
rozpocznij naukę
die Seite
die Seiten
słownik
rozpocznij naukę
das Wörterbuch
die Wörterbücher
temperówka
rozpocznij naukę
der Bleistiftanspitzer
die Bleistiftanspitzer
zeszyt
rozpocznij naukę
das Heft
die Hefte
student
rozpocznij naukę
der Student
die Studenten
studentka
rozpocznij naukę
die Studentin
die Studentinnen
uczeń
rozpocznij naukę
der Schüler
die Schüler
uczennica
rozpocznij naukę
die Schülerin
die Schülerinnen
uczyć się
rozpocznij naukę
lernen
pilny uczeń
rozpocznij naukę
fleißiger Schüler
certyfikat
rozpocznij naukę
das Zertifikat
die Zertifikate
ćwiczenie
rozpocznij naukę
die Übung
die Übungen
czytać na głos
rozpocznij naukę
vorlesen
egzamin
rozpocznij naukę
die Prüfung
die Prüfungen
klasówka
rozpocznij naukę
die Klassenarbeit
die Klassenarbeiten
lekcja
rozpocznij naukę
der Unterricht
die Unterrichte
liczyć
rozpocznij naukę
rechnen
matematyczny
rozpocznij naukę
mathematisch
myśleć
rozpocznij naukę
denken
denkt - dachte - hat gedacht
nauczyć się
rozpocznij naukę
etwas erlernen
Nie rozumiem.
rozpocznij naukę
Ich verstehe nicht.
notatka
rozpocznij naukę
die Notiz
die Notizen
notować w zeszycie
rozpocznij naukę
im Heft notieren
odpowiadać
(na lekcji)
rozpocznij naukę
abgefragt werden
odrabiać pracę domową
rozpocznij naukę
die Hausaufgabe machen
pamiętać
rozpocznij naukę
sich an etwas erinnern
pisać klasówkę
rozpocznij naukę
eine Klassenarbeit schreiben
powtórka
rozpocznij naukę
die Wiederholung
die Wiederholungen
przygotowywać się
rozpocznij naukę
sich auf etwas (+Akkusativ) vorbereiten
przystąpić do egzaminu
rozpocznij naukę
Examen ablegen
referat
rozpocznij naukę
der Referat
die Referate
rozumieć
rozpocznij naukę
verstehen
versteht - verstand - hat verstanden
spóźnić się
rozpocznij naukę
sich (+Akkusativ) verspäten
sprawdzać w słowniku
rozpocznij naukę
im Wörterbuch nachschlagen
sprawdzian
(test)
rozpocznij naukę
der Test
die Tests / die Teste
wypracowanie
rozpocznij naukę
der Aufsatz
die Aufsätze
zostać przyjętym do szkoły
rozpocznij naukę
in die Schule kommen
matematyk
rozpocznij naukę
der Mathematiker
die Mathematiker
nauczyciel
rozpocznij naukę
der Lehrer
die Lehrer
nauczycielka
rozpocznij naukę
die Lehrerin
die Lehrerinnen
rektor
rozpocznij naukę
der Rektor
die Rektoren
wychowawca
rozpocznij naukę
der Klassenlehrer
die Klassenlehrer
uczyć kogoś
(nauczać)
rozpocznij naukę
lehren
wychowywać
rozpocznij naukę
erziehen
erzieht - erzog - hat erzogen
wyjaśniać
rozpocznij naukę
erklären
zadawać pracę domową
rozpocznij naukę
eine Hausaufgabe aufgeben
zadawać pytanie
rozpocznij naukę
eine Frage stellen
wywiadówka
rozpocznij naukę
der Elternabend
die Elternabende
przedszkole
rozpocznij naukę
der Kindergarten
die Kindergärten
szkoła
rozpocznij naukę
die Schule
die Schulen
szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
die Grundschule
die Grundschulen
szkoła średnia
rozpocznij naukę
die Oberschule
die Oberschulen
szkoła wyższa
rozpocznij naukę
die Hochschule
die Hochschulen
gimnazjum
rozpocznij naukę
das Gymnasium
die Gymnasien
liceum
rozpocznij naukę
die Oberschule
die Oberschulen
technikum
rozpocznij naukę
das Technikum
die Technika
uniwersytet
rozpocznij naukę
die Universität
die Universitäten
nieobecność
rozpocznij naukę
die Abwesenheit
die Abwesenheiten
nieobecny
rozpocznij naukę
abwesend
obecność
rozpocznij naukę
die Anwesenheit
kein Plural
obecny
rozpocznij naukę
anwesend
ocena
(w dzienniku)
rozpocznij naukę
die Note
die Noten
ocena
(w szkole)
rozpocznij naukę
die Schulnote
die Schulnoten
ocena bardzo dobra
rozpocznij naukę
die Note sehr gut
ocena celująca
rozpocznij naukę
die Note ausgezeichnet
ocena dobra
rozpocznij naukę
die Note gut
ocena dopuszczająca
rozpocznij naukę
die Note ausreichend
ocena dostateczna
rozpocznij naukę
die Note befriedigend
ocena niedostateczna
rozpocznij naukę
die Note unzulänglich
poprawny
rozpocznij naukę
korrekt
rok szkolny
rozpocznij naukę
das Schuljahr
die Schuljahre
semestr
rozpocznij naukę
das Semester
die Semester
ferie
(zimowe)
rozpocznij naukę
die Winterferien
wakacje
(letnie)
rozpocznij naukę
die Sommerferien
nur Plural
przerwa
(np. szkolna)
rozpocznij naukę
die Pause
die Pausen
świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
das Schulzeugnis
die Schulzeugnisse
zostać na drugi rok
(nie zdać)
rozpocznij naukę
sitzenbleiben
zmotywowany
rozpocznij naukę
motiviert
talent
rozpocznij naukę
das Talent
die Talente

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.