Food and Drink – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    68 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
biscuit
Mary makes the best biscuits in the world.
rozpocznij naukę
herbatnik
Mary piecze najlepsze herbatniki na świecie.
bread
We buy two loaves of bread every day.
rozpocznij naukę
chleb
Kupujemy dwa bochenki chleba codziennie.
breakfast
What do you usually have for breakfast?
rozpocznij naukę
śniadanie
Co zazwyczaj jesz na śniadanie?
butter
Butter or margarine? Which is better for my heart?
rozpocznij naukę
masło
Masło czy margaryna? Co lepiej wpływa na moje serce?
cake
Would you like a piece of cake?
rozpocznij naukę
ciasto
Czy masz ochotę na kawałek ciasta?
cheese
Here's my cheddar cheese soup recipe.
rozpocznij naukę
ser
Oto mój przepis na zupę z sera Cheddar.
chicken
Can you tell me how to cook chicken breasts?
rozpocznij naukę
kurczak
Czy możesz mi powiedzieć jak przyrządzić piersi z kurczaka?
chips
Fish and chips, please.
rozpocznij naukę
frytki
Poproszę rybę z frytkami.
chocolate
Does eating chocolate make you happy?
rozpocznij naukę
czekolada
Czy jedzenie czekolady uszczęśliwia?
coffee
Are you a coffee addict?
rozpocznij naukę
kawa
Czy jesteś uzależniony od kawy?
cola
What's your favourite cola?
rozpocznij naukę
cola
Jaka jest twoja ulubiona cola?
corn flakes
You can eat corn flakes with milk or yogurt.
rozpocznij naukę
płatki kukurydziane
Płatki kukurydziane można jeść z mlekiem lub jogurtem.
crisps
Potato crisps are thin slices of potatoes, fried quickly in oil and then salted.
rozpocznij naukę
czipsy
Czipsy to cienkie plastry ziemniaków krótko smażone w oleju i solone.
cup of tea/coffee
Would you like a cup of tea?
rozpocznij naukę
filiżanka herbaty/kawy
Czy masz ochotę na filiżankę herbaty?
dessert
What is the best dessert in the world?
rozpocznij naukę
deser
Jaki jest najlepszy deser na świecie?
diet
The Atkins diet is a low-carbohydrate diet created by dr Robert Atkins.
rozpocznij naukę
dieta
Dieta Atkinsa to niskowęglowodanowa dieta, której twórcą jest dr Robert Atkins.
dinner
Let's have pizza for dinner.
rozpocznij naukę
obiad
Zjedzmy pizzę na obiad.
dish
The new restaurant serves dishes from all over the world.
rozpocznij naukę
danie
Nowa restauracja oferuje dania z całego świata.
drink
I'm thirsty, can I have a drink?
rozpocznij naukę
napój, drink
Jestem spragniona. Czy mogę prosić o napój?
egg
Free range eggs are very healthy.
rozpocznij naukę
jajko
Jaja z wolnego wybiegu są bardzo zdrowe.
fast food
Fast food bars are becoming more and more popular in Poland.
rozpocznij naukę
fast food
Fast foody są coraz bardziej popularne w Polsce.
fish
The most popular fresh water fish in Poland are carp, perch and trout.
rozpocznij naukę
ryba
Najpopularniejsze w Polsce ryby słodkowodne to karp, okoń i pstrąg.
flour
Cookies are made from gluten free flour.
rozpocznij naukę
mąka
Ciasteczka są z mąki bezglutenowej.
food
Mexican food is spicy.
rozpocznij naukę
jedzenie
Meksykańskie jedzenie jest pikantne.
fruit
My favourite fruit is pineapple.
rozpocznij naukę
owoc
Moim ulubionym owocem jest ananas.
ham
John bought two ham sandwiches and a bottle of orange juice.
rozpocznij naukę
szynka
John kupił dwie kanapki z szynką i butelkę soku pomarańczowego.
ice-cream
My mom makes the best vanilla ice-cream in the world.
rozpocznij naukę
lody
Moja mama robi najlepsze waniliowe lody na świecie.
juice
Here's your orange juice, Mary.
rozpocznij naukę
sok
Mary, oto twój sok pomarańczowy.
lunch
Let's go to the Greek restaurant for lunch.
rozpocznij naukę
lunch
Chodźmy do greckiej restauracji na lunch.
meal
We ordered three meals and a bottle of red wine.
rozpocznij naukę
posiłek
Zamówiliśmy trzy posiłki i butelkę czerwonego wina.
meat
Vegetarians don't eat meat.
rozpocznij naukę
mięso
Wegetarianie nie jedzą mięsa.
milk
Children should drink at least one glass of milk every day.
rozpocznij naukę
mleko
Dzieci powinny pić co najmniej jedną szklankę mleka dziennie.
mushrooms
My father loves picking mushrooms.
rozpocznij naukę
grzyby
Mój ojciec uwielbia zbierać grzyby.
oil
Have you bought the sunflower oil?
rozpocznij naukę
olej
Czy kupiłeś olej słonecznikowy?
olive oil
Don't forget to buy olive oil and lemons.
rozpocznij naukę
oliwa z oliwek
Nie zapomnij kupić oliwę z oliwek i cytryny.
nut
Nuts are good for the brain.
rozpocznij naukę
orzech
Orzechy są dobre dla mózgu.
pepper
Would you like some salt and pepper?
rozpocznij naukę
pieprz
Czy życzysz sobie trochę soli i pieprzu?
beer
You need hops and malt to make beer.
rozpocznij naukę
piwo
Do wyrobu piwa używa się chmielu i słodu.
pizza
Let's have pizza for dinner.
rozpocznij naukę
pizza
Zjedzmy pizzę na obiad.
pork
The waiter brought pork chops with sauerkraut.
rozpocznij naukę
wieprzowina
Kelner przyniósł kotlety schabowe z kiszoną kapustą.
restaurant
The writer used to spend every evening in a small Italian restaurant.
rozpocznij naukę
restauracja
Pisarz miał zwyczaj spędzać każdy wieczór w małej, włoskiej restauracji.
rice
You need a special kind of rice for risotto.
rozpocznij naukę
ryż
Do risotta potrzebny jest specjalny gatunek ryżu.
salad
I wasn't hungry and I ordered just a salad.
rozpocznij naukę
sałatka
Nie byłam głodna i zamówiłam jedynie sałatkę.
salt
I don't know how to remove salt stains from my shoes.
rozpocznij naukę
sól
Nie umiem usunąć plam solnych z moich butów.
sandwich
Cheese and ham sandwich, please.
rozpocznij naukę
kanapka
Poproszę kanapkę z serem i szynką.
sausage
I got a few homemade sausage recipes from my grandmother.
rozpocznij naukę
kiełbaska
Dostałam od babci kilka przepisów na wyrób kiełbasy sposobem domowym.
soup
We ordered tomato soup with rice.
rozpocznij naukę
zupa
Zamówiliśmy zupę pomidorową z ryżem.
spice
Thyme is my favourite spice.
rozpocznij naukę
przyprawa
Tymianek jest moją ulubioną przyprawą.
spicy
Mexican food is very spicy.
rozpocznij naukę
pikantny, przyprawiony
Kuchnia meksykańska jest bardzo pikantna.
sugar
Do you take sugar in your tea?
rozpocznij naukę
cukier
Czy słodzisz herbatę?
supper
What time do you have supper?
rozpocznij naukę
kolacja
O której jesz kolację?
hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
rozpocznij naukę
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
to be on a diet
Helen put on some weight and needs to go on a diet.
rozpocznij naukę
być na diecie
Helen trochę przytyła i powinna przejść na dietę.
to book a table
I booked a table for three for tonight.
rozpocznij naukę
zarezerwować stolik
Zarezerwowałem stolik dla trojga na dzisiejszy wieczór.
to cook
The teacher told us to cook something for our parents.
rozpocznij naukę
gotować
Nauczycielka kazała nam ugotować coś dla naszych rodziców.
to drink
During a workout you should drink a lot of water.
rozpocznij naukę
pić
Podczas ćwiczeń powinieneś pić dużo wody.
to eat
Let's have something to eat.
rozpocznij naukę
jeść
Zjedzmy coś.
to eat out
On Fridays we always eat out.
rozpocznij naukę
jeść poza domem
W piątki zawsze jemy poza domem.
to lay the table
Who is going to lay the table?
rozpocznij naukę
nakryć do stołu
Kto nakryje do stołu?
to pepper
I think you forgot to pepper the steak.
rozpocznij naukę
doprawiać pieprzem
Myślę, że zapomniałeś popieprzyć steak.
to salt
The doctor told me not to salt my meals.
rozpocznij naukę
solić
Lekarz powiedział, że nie powinnam solić posiłków.
to spice
The soup is good, but you need to spice it a bit.
rozpocznij naukę
przyprawiać
Zupa jest dobra, ale trzeba ją trochę doprawić.
vegetable
Teenagers don't eat enough vegetables.
rozpocznij naukę
warzywo
Nastolatkowie nie jedzą wystarczająco dużo warzyw.
vegetarian
The restaurant serves vegetarian meals.
rozpocznij naukę
wegetarianin
Restauracja serwuje dania wegetariańskie.
water
It was so hot yesterday that we drank a lot of mineral water.
rozpocznij naukę
woda
Wczoraj było tak gorąco, że wypiliśmy mnóstwo wody mineralnej.
wine
I'd like a glass of Italian red wine, please.
rozpocznij naukę
wino
Poproszę o kieliszek włoskiego czerwonego wina.
yoghurt
Strawberry and cherry yoghurts are very tasty.
rozpocznij naukę
jogurt
Truskawkowe i wiśniowe jogurty są bardzo smaczne.
food and drink
Food and drink are on the house.
rozpocznij naukę
jedzenie i picie
Jedzenie i picie są na koszt firmy.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.