Problemy Społeczne - Soziale Probleme

5  1    32 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
alkohol
rozpocznij naukę
der Alkohol
(die Alkohole)
alkoholik
rozpocznij naukę
der Alkoholiker
die Alkoholiker
alkoholizm
rozpocznij naukę
der Alkoholismus
kein Plural
analfabeta
rozpocznij naukę
der Analphabet
die Analphabeten
bezdomność
rozpocznij naukę
die Obdachlosigkeit
kein Plural
bezdomny
(przymiotnik)
rozpocznij naukę
obdachlos
bezdomny
(osoba)
rozpocznij naukę
der Obdachlose
die Obdachlosen
bezrobocie
rozpocznij naukę
der Arbeitslosigkeit
kein Plural
bezrobotny
(przymiotnik)
rozpocznij naukę
arbeitslos
bezrobotny
(osoba)
rozpocznij naukę
der Arbeitslose
die Arbeitslosen
bieda
rozpocznij naukę
die Armut
kein Plural
bomba
rozpocznij naukę
die Bombe
die Bomben
bombardowanie
rozpocznij naukę
die Bombardierung
die Bombardierungen
drastyczny
rozpocznij naukę
drastisch
ważny
rozpocznij naukę
wichtig
konflikt
rozpocznij naukę
der Konflikt
die Konflikte
mafia
rozpocznij naukę
die Mafia
die Mafias
monarchia
rozpocznij naukę
die Monarchie
die Monarchien
ostrzegać
rozpocznij naukę
warnen
papieros
rozpocznij naukę
die Zigarette
die Zigaretten
tytoń
rozpocznij naukę
der Tabak
die Tabake
pornografia
rozpocznij naukę
die Pornografie
kein Plural
problem
rozpocznij naukę
das Problem
die Probleme
radykalny
rozpocznij naukę
radikal
rasista
rozpocznij naukę
der Rassist
die Rassisten
rasizm
rozpocznij naukę
der Rassismus
kein Plural
strajk
rozpocznij naukę
der Streik
die Streiks
terrorysta
rozpocznij naukę
der Terrorist
die Terroristen
terroryzm
rozpocznij naukę
der Terrorismus
kein Plural
wojna
rozpocznij naukę
der Krieg
die Kriege
umierać na coś
rozpocznij naukę
an etwas sterben
stirbt - starb - ist gestorben
zauważać
rozpocznij naukę
bemerken

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.