1 termin czacha

 0    99 fiszek    chomikmimi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Ethmoidal labyrinth jest uzupełniany przez
rozpocznij naukę
ethmoidal semicellulae
Ethmoidal labyrinth: uzupełnienie ściany posterior
rozpocznij naukę
sphenoid i palatine bone
Ethmoidal labyrinth: uzupełnienie ściany anterior
rozpocznij naukę
lacrimal i maxilla bone
Ethmoidal labyrinth: uzupełnienie ściany superior
rozpocznij naukę
frontal bone
Ethmoidal labyrinth: uzupełnienie ściany inferior
rozpocznij naukę
maxilla i palatine bone
Gdzie są zakończenia canaliculus mastoideus?
rozpocznij naukę
na zewnątrz czaszki
External aperture of vestibular aqueduct, gdzie jest?
rozpocznij naukę
na zewnątrz czaszki
Musculotubarius canal gdzie jest?
rozpocznij naukę
Należy do middle cranial fossa; jest do przodu od carotid canal na przedniej ścianie piramidy
Jugular process gdzie się znajduje?
rozpocznij naukę
na zewnątrz czaszki
Paramastoid process gdzie sie znajduje?
rozpocznij naukę
Na zewnątrz czaszki
Gdzie się znajduje superior aperture of tympanic canaliculus?
rozpocznij naukę
Przednia ściana piramidy kości skroniowej -> middle cranial fossa
Gdzie się znajduje sphenopetrosal synchondrosis?
rozpocznij naukę
middle cranial fossa
Articular fovea, gdzie się znajduje?
rozpocznij naukę
Na zewnątrz czaszki
Jugular tubercle gdzie się znajduje?
rozpocznij naukę
na occipital bone -> dół tylny czaszki
Cribriform plate wypełnia
rozpocznij naukę
ethmoidal notch of frontal bone
Ile jest etmhmoidal air cells?
rozpocznij naukę
11 anterior, 3 middle i 6 posterior
Nasal part of frontal bone przyczynia siędo
rozpocznij naukę
utworzenia anterior and posterior ethmoidal canals
Uncinate process przechodzi
rozpocznij naukę
poniżej ethmoidal bulla i łączy się z ethmoidal process of inferior nasal concha
Sphenofrontal s. zwykle kostnieje
rozpocznij naukę
w 2 roku żcyia
Sphenoethmoidal s. zwykle kostnieje
rozpocznij naukę
w 6 roku życia
Foramen venosum of vesalius zazywczaj występuje
rozpocznij naukę
między foramen ovale a scaphoid fossa
Gdzie jest jugular foramen?
rozpocznij naukę
W części bocznej petrooccipital synchondrosis
Posterior opening of pterygoid canal znajduje się
rozpocznij naukę
na anterior margin of foramen lacerum
Do czego się odnosi maxillary body
rozpocznij naukę
do anteriorwalls of pterygopalatine i infratemporal fossa, a takze orbital frool
orbital proces of palatine bone Do czego się odnosi
rozpocznij naukę
anterior wall of pterygopalatine fossa i do orbital floor
Do czego się odnosi pterygoid process
rozpocznij naukę
tworzy ścianę tylną pterygopalatine fossa, tworzy medial wall infratemporalfossa(jego boczna część)
Sphenoid's body Do czego się odnosi
rozpocznij naukę
tworzy superior wall pterygopalatine fossa. Tworzy medial wall oczodołu
Do czego się odnosi perpendicularplate of palatine bone
rozpocznij naukę
tworzy medial wall pterygopalatine fossa
Foramen venosum, co łączy?
rozpocznij naukę
Pterygoid venous plexus (z infratemporalfossa) z cavernous sinus
Co przechodzi przez foramen venosum?
rozpocznij naukę
Emissary vein
Inferior orbital fissure, co tworzą?
rozpocznij naukę
Greater wing, orbital plate of maxilla, orbital process of palatine bone i zygomatic bone
Superior orbital fissure, gdzie się znajduje?
rozpocznij naukę
Między greater wing, lesser wing i corpus of sphenoid
Pterygoalar foramen to inaczej
rozpocznij naukę
Crotaphitico-buccinatorium foramen
Pterygoalar foramen powstaje
rozpocznij naukę
gdy skostnieje pterygoalar ligament, co skutkuje zwężeniem foramen ovale. Występuje obok niego, na zewnatrz w infratemproral fossa
Carotico clinoid foramen, gdzie się znajduje?
rozpocznij naukę
W middle cranial fossa.
Caroticoclinoid foramen, kiedy się tworzy?
rozpocznij naukę
Kiedy skostnieje więzadło między anterior i middle clinoid process
Na parietal bone nieco nachodzi
rozpocznij naukę
Temporal squama i greater wing
Pterygopalatine fossa ograniczona jest
rozpocznij naukę
przez 3 kości: sphenoid, palatine, maxilla
Infratemporal fossa jest ograniczona przez
rozpocznij naukę
4 kosci: mandible, sphenoid, temporal, maxilla
Elementy wspólne z medial pterygoid plate
rozpocznij naukę
vaginal process, Gruber's lig, scaphoid fossa, choane, hamulus
Więzadło Grubera, co to?
rozpocznij naukę
w. skalisto-klinowe, pomiędzy szczytem piramidy a tylnym wyrostkiem pochyłym, tworzy scianę górną kanału Dorella
Vaginal process to...
rozpocznij naukę
przedłużenie medial pterygoid plate
Scaphoid fossa to
rozpocznij naukę
przedłuzenie medial plate
Pterygospinous bar and foramen mają związek
rozpocznij naukę
z lateral pterygoid plate
Greater and lesser wing A orbit
rozpocznij naukę
orbit; mniejsze w scianie gornej, wieksze w bocznej
Skrzydła a: infratemporal fossa
rozpocznij naukę
skrzydło większe w ścianie górnej, wyr. skrzydłowaty w przyśrodkowej
Sphenopalatine foramen komunikuje
rozpocznij naukę
pterygopalatine fossa z posterior part of superior nasal meatus
trójkątna tylna powierzchnia pyramidal process uzupełnia
rozpocznij naukę
pterygoid fossa
Orbital process obejmuje
rozpocznij naukę
zatokę powietrzną, która może komunikować się zarówno z posterior ethmoidal air cells jak i sphenoidal sinus
Sphenoidal process łączy się z
rozpocznij naukę
sphenoidal concha, vomerina ala, root of medial pterygoid plate i vaginal process oraz przyczynia się do palatovaginal canal
Które ściany external topographical elements składają się tylko z 1 kosci?
rozpocznij naukę
Lateral wall of infratemporal fossa
Petorsal apex (połączone z czym i jak)
rozpocznij naukę
+ sphenoidal lingula, z petrolingual ligament or bar
anterior and middle clinoid process, jak polaczone
rozpocznij naukę
caroticoclinoid ligament or bar
Root of pterygoid process and infratemporal surface of greater wing
rozpocznij naukę
pterygoalar ligament or p bar
anterior and posterior clinoid process
rozpocznij naukę
interclinoid ligament or bar
pterygospinous ligament, polaczenie czego?
rozpocznij naukę
upper part of posterior border of lateral pterygoid plate i spinous process of the sphenoid
Punkty w medial saggital plane
rozpocznij naukę
opisthion, bregma, menton
Z wyjątkiem foramen rotundum, wszystkie pozostałe foramina of greater wing
rozpocznij naukę
komunikują middle cranial fossa z infratemporal fossa
Vomerovaginal and palatovaginal są od siebie oddzielone
rozpocznij naukę
przez perpendicular plate of palatine bone
vomerorostral canal jest
rozpocznij naukę
ślepy z przodu
inferior orbit fissure komunikuje
rozpocznij naukę
orbit z infratemporal and pterygopalatine fossa
Posterior ethmoidal foramen komunikuje się... z jamą nosową
rozpocznij naukę
bezpośrednio
Anterior ethmoidal foramen komunikuje się... z jamą nosową
rozpocznij naukę
pośrednio
Frontal bone: frontal suture zwykla zanika
rozpocznij naukę
do 7 roku zycia
Frontal bone: matopism
rozpocznij naukę
odnosi się do okolo 7% populacji, to przetrwały metopic suture
Które struktury medial wall of orbit rzutują na lateral wall of nasal cavity?
rozpocznij naukę
Posterior ethmoidal foramen, ethmoidal labyrinth, lacrimal bone, frontal process of maxilla
sphenoparietal suture znajduje się
rozpocznij naukę
między sphenion a crotaphion
Sphenoocipital synchondrosis wpływa na
rozpocznij naukę
wzrost cranial base, calvaria oraz facia skeleton
Osie podłóżne dwóch petrus temporal bones zbiegają
rozpocznij naukę
sięku przodowi pod kątem prostem
cerebral juga odpowiadają
rozpocznij naukę
cerebral sulci
Anterior and posterior lacrimal crest odnoszą sięodpowiednio do
rozpocznij naukę
frontal process of maxilla and lacrimal bone
W części górnej anterior and medial walls of infratemporal fossa są odziellone od siebie przez
rozpocznij naukę
pterygomaxillary fissure
Lateral part of occipital bone jest przebita przez
rozpocznij naukę
hypoglossal canal
Lateral pterygoid plane zaangażowana jest w
rozpocznij naukę
medial wall of infratemporal fossa
Inframembranous ossification odnosi się do
rozpocznij naukę
maxilla and medial pterygoid plate, zygomatic, lacrimal, palatine, parietal bones, mandible
Co wyznacza orphyon?
rozpocznij naukę
Pozioma linia przechodząca przez najwyższe punkty superciliary arches w linii pośrodkowej
Z wyjątkiem posterior nasal spine, brzeg tylny hard palatine jest
rozpocznij naukę
wklęsły
skostniałe petrosphenoid and caroticoclinoid ligaments mogą uciskać odpowiednie
rozpocznij naukę
uciskać odpowiednie abducent nerve and internal carotid a.
Druga część facial canal przebiega
rozpocznij naukę
łukowato przed anterior semicircular canal
Frontal tubers; u dzieci, kobiet, mezczyzn
rozpocznij naukę
u kobiet i dzieci większe, u mezczyzn mniej wydatne
Boczne ograniczenie inferior orbital fissure zwykle odnosi się do
rozpocznij naukę
zygomatic bone, pomiędzy jej połączeniami z greater wing and maxillary body
W przeciwieństwie do pozostałych cranial fossae, anterior cranial fossa
rozpocznij naukę
nie komunikuje się bezpośrednio z external cranial base
Nasolacrimal canal utworzony jest przez
rozpocznij naukę
frontal process and body of maxilla, lacrimal bone, and inferior nasal concha
Inferior process of tegmen tympani dzieli
rozpocznij naukę
squamotympanic fissure na petrosquamous and petrotympanic fissures
Anterior cranial fossa komunikuje się z
rozpocznij naukę
jamą nosową przez otwory sitowe i otwór ślepy oraz z oczodołem przez kanał nerwu wzrokowego
Posterior cranial fossa komunikuje się z
rozpocznij naukę
podstawą zewnętrzną czaszki przez otwór żyły szyjnej
Middle cranial fossa komunikuje się z
rozpocznij naukę
podstawą zewnętrzną czaszki przez wylot kanału tętnicy szyjnej i otwór poszarpany
Nasolacrimal canal wychodzi z...
rozpocznij naukę
dołu woreczka łzowego
Nacolacrimal canal ograniczenie boczne i od przodu
rozpocznij naukę
lacrimal groove of frontal process + body of maxilla
Nasolacrimal canal ograniczenie przyśrodkowe i od tyłu:
rozpocznij naukę
lacrimal groove of lacrimal bone + lacrimal process of inferior nasal turbinate
Nasolacrimal canal zawiera
rozpocznij naukę
Nasolacrimal duct; jest skierowany ku dołowi i nieco ku tyłowi
Temporomandibular joint: podczas środkowej fazy otwierania ust
rozpocznij naukę
ruchowi ślizgowemu w cz. górnej stawu towarzyszy ruch zawiasowy w dolnej cz. stawu
hormion opis
rozpocznij naukę
posterior opening of vomerorostral canal
Trochlear fovea or spine opis
rozpocznij naukę
orbital part of frontal bone
Mylohyoid line opis
rozpocznij naukę
body of mandible
Trigeminal notch opis
rozpocznij naukę
superior border of petrous temporal bone
Posterior wall of pterygopalatine fossa, jakie struktury?
rozpocznij naukę
pterygoid process, palatovaginal canal, maxillary surface of greater wing, foramen rotundum
facial i tympanic canal
rozpocznij naukę
they dont cross
facial i mastoid canal they
rozpocznij naukę
cross pod 90 stopni

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.