Asking and answering personal questions - 個人的な質問

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
What's your favourite film?
rozpocznij naukę
お気に入りの映画は何ですか。
I love learning new languages.
rozpocznij naukę
新しい言語を学ぶのが好きです。
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
rozpocznij naukę
普段は彼氏/彼女と過ごしています。
boyfriend/girlfriend: 彼氏/彼女
I've been studying a lot.
rozpocznij naukę
ずっと勉強していました。
I'm a modern languages student.
rozpocznij naukę
現代語学科の学生です。
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
rozpocznij naukę
何か質問があれば会議の時に答えます。
question: 質問、疑問
Do you have any pets?
rozpocznij naukę
なにかペットを飼っていますか。
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Everyday phrases in Japanese"
(w sumie 513 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.