Business relationship - 商务关系

 0    15 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
I am glad to have the chance to come to visit your company.
rozpocznij naukę
很高兴有机会拜访贵公司.
The purpose of me coming here is to do business with you.
rozpocznij naukę
我来是想和你们开展业务往来.
We hope to establish a mutual beneficial trading relation with your company.
rozpocznij naukę
我们希望双方建立互利的贸易关系.
I am glad to have the chance to come to visit your company.
rozpocznij naukę
很高兴有机会拜访贵公司.
I hope that this business will lead us to a further collaboration.
rozpocznij naukę
我希望这次交易将使我们之间的合作得到进一步发展.
Our company would be glad to proceed with the trade of leather bags with you.
rozpocznij naukę
我们的公司希望和你进行皮包的买卖生意.
I'd like to introduce you to our company.
rozpocznij naukę
我将向你介绍我们的公司.
+8 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Business Chinese"
(w sumie 213 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.