słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

erziehen

po polsku:

1. wychowywać


ona była wychowana przez jej dziadków
ona została wychowana przez jej dziadków
to take care of a child until he or she becomes an adult
wychowywać
wychowywać dzieci

MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)
daheim und unterwegs
do egzaminu B1
Sprawdzian 1
Die welt der Schule kapitel 4 welttour rep. maturalne