słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

gegenüber po polsku:

1. na przeciwko na przeciwko


Uważasz, że roboty będą pracować na przeciwko naszych obecnych pracowników?
jesteśmy na przeciwko
na przeciwko mnie

Polskie słowo "gegenüber" (na przeciwko) występuje w zestawach:

Ich und du kl. 6 słówka z zeszytu
Meine Zuhause
Słówka Dojcz
slowka schrita4
Opisywanie drogi

2. naprzeciw


Usiedliśmy naprzeciw siebie.

Polskie słowo "gegenüber" (naprzeciw) występuje w zestawach:

słownictwo niemieckie - lekcje XVI
In der Stadt - gim 2
rozdział dwudziestydziwiąty - (A2)
Präpositionen - przyimki DATIV
Niemiecki - Diesel

3. wobec


wobec niego
wobec ludzi innego pochodzenia
Nasz przedstawiciel wyraził sprzeciw wobec nowego planu podatkowego.
Stanęliśmy wobec trudnej sytuacji.
Nasz nauczyciel nie zawsze jest wobec nas przyjazny.
Wydajesz się być uprzedzony wobec ideii pochodzących z zagranicy.
Moje uczucia wobec ciebie nigdy się nie zmienią.
Wcale nie czuł wdzięczności wobec swego dawnego nauczyciela.
Co złego jest w supremacji mężczyzn wobec kobiet?
Jeden z moich głównych zarzutów wobec iPhone'a to ten, że nie obsługuje Flasha.
W gimazjach i liceach rośnie podobno poziom brutalności starszych uczniów wobec młodszych.
Moralność jest to podejście, jakie wyrabiamy sobie wobec ludzi, których nie lubimy.
Byliśmy pełni gniewu wobec mordercy.
Sędzia wykazał współczucie wobec oskarżonego.
Wobec braku odpowiedzi, Mary napisała do Billa ponownie.

Polskie słowo "gegenüber" (wobec) występuje w zestawach:

Was braucht man in der Schule?, Unit 3
Lektion 1. Wortschatz das muss ich lernen. Magnet ...
Przyimki miejsca; Ortpräpositionen
niemiecki lekcja 1
SOMMERSPRACHKURS BERLIN 2013