słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

gegenüber

po polsku:

1. naprzeciwko


naprzeciwko kina
naprzeciwko poczty
przed
szafa jest naprzeciwko kanapy
łączy się tylko z DATIVEM (III p.)

Meine Zuhause
Słówka Dojcz
slowka schrita4
Ich und du kl. 6 słówka z zeszytu
Opisywanie drogi

2. naprzeciw


Lojalność względem rządu rośnie.
Ratusz jest na przeciwko biblioteki.
przykład ze słówkiem

Starość i młodość
Niemiecki - Diesel
In der Stadt - gim 2
słownictwo niemieckie - lekcje XVI
rozdział dwudziestydziwiąty - (A2)

3. wobec


On ma negatywnie nastawienie wobec wszystkiego.
naprzeciw · naprzeciwko
wobec niego

SOMMERSPRACHKURS BERLIN 2013
niemiecki szkoła
Lektion 1. Wortschatz das muss ich lernen. Magnet ...
Was braucht man in der Schule?, Unit 3
niemiecki lekcja 1

gegenüber w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku