słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

innen po polsku:

1. wewnątrz wewnątrz


Kluczyki są wewnątrz samochodu.
Brązowy pies jest wewnątrz samochodu.
Stół jest wewnątrz domu.
wewnątrz pudełka
Kina i teatry zawsze są większe wewnątrz niż na zewnątrz.
wewnątrz jest ciepło
Więźniowie, którzy zginęli, zostali pochowani wewnątrz więziennych murów.
Naukowcy znaleźli obszar wewnątrz mózgu który kontroluje proces starzenia
Czy uczniowie są wewnątrz klasy?
wewnątrz skrzynki
wewnątrz domu
W zmywarce są naczynia wewnątrz.
Drzwi były zamknięte od wewnątrz.

Polskie słowo "innen" (wewnątrz) występuje w zestawach:

Słownictwo niemieckie - Der 80. Geburtstag
Tangram aktuell 2 5-8 słówka dział 5
Pracuj tam gdzie powinieneś
fajne słówka Deutsch 6
słówka z ćwiczeń 03

2. w środku w środku


w środku podełka
Obudziałam się w środku nocy.
Co jest w środku?
Jestem w środku (np. budynku)

Polskie słowo "innen" (w środku) występuje w zestawach:

Kapitel 15 – Miteinander leben
Sprawdzian ze słowek
spr pokoje i dame