Kapitel 15 – Miteinander leben

 0    81 fiszek    paulinastasina
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
AKCEPTOWAĆ
rozpocznij naukę
akzeptieren
OFEROWAĆ COŚ KOMUŚ
rozpocznij naukę
anbieten
OFEROWANY
rozpocznij naukę
angeboten
DORASTAĆ
rozpocznij naukę
aufwachsen
ZAGRANICA
rozpocznij naukę
das Ausland
WARUNEK
rozpocznij naukę
die Bedingung (-en)
UZASADNIAĆ
rozpocznij naukę
begründen
DYSKUTOWAĆ
rozpocznij naukę
besprechen
WIZYTA
rozpocznij naukę
der Besuch (-e)
POTEM
rozpocznij naukę
dann (HS)
UCZUCIE
rozpocznij naukę
das Gefühl (-e)
IMIGRANT
rozpocznij naukę
der Einwanderer (in)
PRZYZWYCZAIĆ
rozpocznij naukę
gewöhnen
OJCZYZNA
rozpocznij naukę
die Heimat (-en)
MIEĆ NADZIEJĘ NA
rozpocznij naukę
hoffen (auf + A.)
INTEGRACJA
rozpocznij naukę
die Integration
KONFLIKT
rozpocznij naukę
der Konflikt (-e)
WOJNA
rozpocznij naukę
der Krieg (-e)
ŁATWY
rozpocznij naukę
leicht
MIŁOŚĆ
rozpocznij naukę
die Liebe
LUŹNY
rozpocznij naukę
locker
RAZEM
rozpocznij naukę
miteinander
RADA
rozpocznij naukę
der Ratschlag (“-e)
OPUSZCZAĆ
rozpocznij naukę
verlassen
PRZYGOTOWAĆ
rozpocznij naukę
vorbereiten (sich) (auf + A.)
PONIEWAŻ (NS)
rozpocznij naukę
weil
KIEDY (NS)
rozpocznij naukę
wenn
PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY
rozpocznij naukę
die Autoindustrie
ZATRZYMYWAĆ COŚ DLA SIEBIE
rozpocznij naukę
behalten
ŻYCIE
rozpocznij naukę
das Leben (-)
WĄCHAĆ
rozpocznij naukę
riechen
UPRZEDZENIE
rozpocznij naukę
das Vorurteil, -e
ZMIENIAĆ
rozpocznij naukę
verändern (sich)
DLATEGO
rozpocznij naukę
darum
OTWARTY
rozpocznij naukę
offen
RODACY
rozpocznij naukę
die Landsleute
STRACH
rozpocznij naukę
die Angst (“-e)
CUDZOZEMIEC
rozpocznij naukę
der Ausländer (IN)
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
rozpocznij naukę
das Bewerbungsgespräch (-e)
ROZCZAROWANY
rozpocznij naukę
enttäuscht
ZMARTWIENIE
rozpocznij naukę
die Sorge (-n)
DUMNY
rozpocznij naukę
stolz
ZADOWOLONY
rozpocznij naukę
zufrieden
RADOSNY
rozpocznij naukę
froh
WSPÓŁPRACOWAĆ
rozpocznij naukę
mitarbeiten (bei + D.)
ZARAZ
rozpocznij naukę
Moment mal
PROPONOWAĆ
rozpocznij naukę
vorschlageN
ZŁOŚĆ
rozpocznij naukę
der Ärger
MIEĆ WOLNE
rozpocznij naukę
freihaben
UPRZEJMOŚĆ
rozpocznij naukę
die Höflichkeit (-en)
OTWIERAĆ
rozpocznij naukę
öffnen
PRZEMINĄĆ
rozpocznij naukę
vorbei sein,
SZANOWAĆ
rozpocznij naukę
achten (auf + A.)
OTRZYMYWAĆ
rozpocznij naukę
zurückbekommen
ŻĄDAĆ
rozpocznij naukę
auffordern (zu + D.)
POWÓD
rozpocznij naukę
der Grund (“-e)
PRZELICZAĆ
rozpocznij naukę
nachzählen
WYJEŻDŻAĆ
rozpocznij naukę
wegfahren
SKŁADKA
rozpocznij naukę
der Beitrag (“-e)
PRZYPOMINAĆ
rozpocznij naukę
erinnern sich (an + A.)
JĘZYK OBCY
rozpocznij naukę
die Fremdsprache (-n)
UWAŻNY
rozpocznij naukę
gespannt
NIGDY WIĘCEJ
rozpocznij naukę
nie mehr
PRAKTYKANT
rozpocznij naukę
der Praktikant (-en)
PRAKTYKANTKA
rozpocznij naukę
die Praktikantin, -nen
ZAPOMINAĆ
rozpocznij naukę
vergessen
SZACUNEK
rozpocznij naukę
die Achtung
SZCZĘŚLIWY
rozpocznij naukę
glücklich
TEN SAM (BOWIEM)
rozpocznij naukę
nämlich
NAKLEJKA
rozpocznij naukę
der Aufkleber (-)
WÓWCZAS
rozpocznij naukę
damals
ZNOSIĆ
rozpocznij naukę
dulden
W ŚRODKU
rozpocznij naukę
innen
ZAUWAŻYĆ
rozpocznij naukę
merken
PRZECIWIEŃSTWO
rozpocznij naukę
das Gegenteil (-e)
STĘPEL
rozpocznij naukę
der Stempel (-)
TABLICA
rozpocznij naukę
die Tafel (-n)
TYPOWY
rozpocznij naukę
typisch
KOPERTA
rozpocznij naukę
der Umschlag (“-e)
HERB
rozpocznij naukę
das Wappen (-)
ANKIETA
rozpocznij naukę
die Umfrage, -n

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.