słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

müssen

po polsku:

1. musieć


mast
musisz to zrobić
musste
passé
présent

Czasowniki Polito
Czasowniki nieregularne
CZasowniki nieregularne 2
>7< Alltagstrott
Język niemiecki poziom A1. Czasowniki

2. potrzebować


liczba uzgadniana z rzeczą
on potrzebuje
potrzebować pomocy
potrzebujemy pomocy
potrzebuję jabłek


3. musi


Musze powiedziec, ze to jest interesujacy sposob na rozmowe.