Język niemiecki poziom A1. Czasowniki

 0    77 fiszek    bcedu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wzrastać, zwiększać się
Jesienią wzrasta liczba przeziębień.
rozpocznij naukę
zunehmen
Im Herbst nehmen Erkältungen zu.
zunehmen
rozpocznij naukę
nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen
przekazywać dalej
Proszę przekazać zdjęcie dalej.
rozpocznij naukę
weitergeben
Geben Sie das Photo weiter!
weitergeben
rozpocznij naukę
gibt weiter, gab weiter, hat weitergegeben
nosić; mieć
Oni noszą symbole narodowe na koszulkach.
rozpocznij naukę
tragen
Sie tragen nationale Symbole auf Thirts.
tragen
rozpocznij naukę
trägt, trug, hat getragen
czynić, robić
Jest dużo do zrobienia.
rozpocznij naukę
tun
Es gibt viel zu tun.
tun
rozpocznij naukę
tut, tat, hat getan
pić
Czego chciałbyś się napić?
rozpocznij naukę
trinken
Was möchtest du trinken?
trinken
rozpocznij naukę
trinkt, trank, hat getrunken
dzwonić, wzywać; wołać
Wołałeś mnie?
rozpocznij naukę
rufen
Hast du mich gerufen?
rufen
rozpocznij naukę
ruft, rief, hat gerufen
spać
Tutaj śpią dzieci.
rozpocznij naukę
schlafen
Hier schlafen die Kinder.
schlafen
rozpocznij naukę
schläft, schlief, hat geschlafen
ciąć, kroić
Fryzjer ścina włosy.
rozpocznij naukę
schneiden
Ein Frisör schneidet Haare.
schneiden
rozpocznij naukę
schneidet, schnitt, hat geschnitten
pisać
Piszę list.
rozpocznij naukę
schreiben
Ich schreibe einen Brief.
schreiben
rozpocznij naukę
schreibt, schrieb, hat geschrieben
pływać
W wolnym czasie często chodzą pływać.
rozpocznij naukę
schwimmen
In ihrer Freizeit gehen sie oft schwimmen.
schwimmen
rozpocznij naukę
schwimmt, schwamm, ist geschwommen
być
Elegancka moda nie musi być droga.
rozpocznij naukę
sein
Elegante Mode muss nicht teuer sein.
sein
rozpocznij naukę
ist, war, ist gewesen
tracić; gubić
Zgubiła książkę do języka niemieckiego.
rozpocznij naukę
verlieren
Sie hat ihr Deutschbuch verloren.
verlieren
rozpocznij naukę
verliert, verlor, hat verloren
zapominać
Przykro mi, zapomniałem o spotkaniu.
rozpocznij naukę
vergessen
Tut mir leid, ich habe den Termin vergessen.
vergessen
rozpocznij naukę
vergisst, vergaß, hat vergessen
widzieć; patrzeć
Niech Państwo popatrzą na obrazki.
rozpocznij naukę
sehen
Sehen Sie die Bilder!
sehen
rozpocznij naukę
sieht, sah, hat gesehen
siedzieć
Ute i Ilka siedzą obok siebie na kursie.
rozpocznij naukę
sitzen
Ute und Ilka sitzen nebeneinander im Kurs.
sitzen
rozpocznij naukę
sitzt, saß, hat gesessen
stać
Czasownik stoi na 2 pozycji.
rozpocznij naukę
stehen
Das Verb steht auf Position 2.
stehen
rozpocznij naukę
steht, stand, hat gestanden
oglądać telewizję
Mój przebieg dnia: szkoła, praca domowa, oglądanie telewizji, spanie.
rozpocznij naukę
fernsehen
Mein Tagesablauf: Schule, Hausaufgaben, fernsehen, schlafen.
fernsehen
rozpocznij naukę
sieht fern, sah fern, hat ferngesehen
znajdować
Nie mogę znaleźć swojej komórki.
rozpocznij naukę
finden
Ich kann mein Handy nich finden.
finden
rozpocznij naukę
findet, fand, hat gefunden
latać
Dzisiaj lecę do Frankfurtu.
rozpocznij naukę
fliegen
Heute fliege ich nach Frankfurt.
fliegen
rozpocznij naukę
fliegt, flog, ist geflogen
dawać
Dał mi piękne kwiaty.
rozpocznij naukę
geben
Er hat mir schöne Blumen gegeben.
geben
rozpocznij naukę
gibt, gab, hat gegeben
urodzić się
Urodziłem się 18 lutego.
rozpocznij naukę
geboren (sein)
Ich bin am 18 Februar geboren.
podobać się
Ta kurtka mi się podoba.
rozpocznij naukę
gefallen (etwas, jemandem)
Die Jacke gefällt mir.
gefallen
rozpocznij naukę
gefällt, gefiel, hat gefallen
wisieć
Obraz wisi na ścianie.
rozpocznij naukę
hängen
Das Bild hängt an der Wand.
hängen
rozpocznij naukę
hängt, hing, hat gehangen
nazywać się
Nazywam się Hanna Schmidt.
rozpocznij naukę
heißen
heißen
rozpocznij naukę
heißt, hieß, hat geheißen
pomagać
Mama pomaga dzieciom przy zadaniach domowych.
rozpocznij naukę
helfen
Die Mutter hilft den Kindern bei den Haufsaufgaben.
helfen
rozpocznij naukę
hilft, half, hat geholfen
znać
Znasz Katję?
rozpocznij naukę
kennen
Kennst du Katja?
kennen
rozpocznij naukę
kennt, kannte, hat gekannt
musieć
Psy muszą zostać na zewnątrz.
rozpocznij naukę
müssen
Hunde müssen draußen bleiben.
muss, musste, hat gemusst
rozpocznij naukę
muss, musste, hat gemusst
odmawiać, odwołać
Muszę odwołać to spotkanie.
rozpocznij naukę
ablehnen
Ich muss den Termin ablehnen.
ablehnen
rozpocznij naukę
lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt
piec
W niedzielę upiekłam jabłecznik.
rozpocznij naukę
backen
Am Sonntag habe ich einen Apfelkuchen gebacken.
backen
rozpocznij naukę
backt, buk, hat gebacken
zaczynać (się)
Rok szkolny zaczyna się 1. września.
rozpocznij naukę
beginnen
Das Schuljahr beginnt am 1. September.
beginnen
rozpocznij naukę
beginnt, begann, hat begonnen
otrzymywać
Otrzymałem dwa maile.
rozpocznij naukę
bekommen, bekam, hat bekommen
Ich habe zwei Emails bekommen.
bekommen
rozpocznij naukę
bekommt, bekam, hat bekommen
prosić (o coś)
Poproszę o długopis.
rozpocznij naukę
bitten (um etwas)
Ich bitte um einen Kugelschreiber.
bitten
rozpocznij naukę
bittet, bat, hat gebeten
zostawać
Zostaliśmy w Wiedniu przez trzy dni.
rozpocznij naukę
bleiben
Wir sind drei Tage in Wien geblieben.
bleiben
rozpocznij naukę
bleibt, blieb, ist geblieben
przynosić, zabrać
Zabrała ze sobą dwie lalki.
rozpocznij naukę
bringen
Sie hat zwei Puppen mit sich gebracht.
bringen
rozpocznij naukę
bringt, brachte, hat gebracht
myśleć
Kocham cię. Ciągle o tobie myślę.
rozpocznij naukę
denken
Ich liebe dich. Ich denke immer an dich.
denken
rozpocznij naukę
denkt, dachte, hat gedacht
mieć przyzwolenie
Tu można parkować.
rozpocznij naukę
dürfen
Hier darf man parken.
dürfen
rozpocznij naukę
darf, durfte, hat gedurft
jeść
Dzieci lubią jeść lody.
rozpocznij naukę
essen
Kinder essen gern Eis.
essen
rozpocznij naukę
isst, aß, hat gegessen
jechać
Codziennie jeżdżę do pracy.
rozpocznij naukę
fahren
Jeden Tag fahre ich zur Arbeit.
fahren
rozpocznij naukę
fährt, fuhr, ist gefahren
spadać, upadać
Spadł z roweru.
rozpocznij naukę
fallen
Er ist vom Fahrrad gefallen.
fallen
rozpocznij naukę
fällt, fiel, ist gefallen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.