Język niemiecki poziom A1. Praca

 0    41 fiszek    bcedu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
miejsce pracy
Ona zmieniła miejsce pracy.
rozpocznij naukę
der Arbeitsplatz (die Arbeitsplätze)
Sie hat den Arbeitsplatz gewechselt.
księgarnia
W tej księgarni znajdują się nie tylko książki.
rozpocznij naukę
die Buchhandlung (die Buchhandlungen)
In der Buchhandlung gibt es nicht nur Bücher.
biuro
Pracuję w biurze.
rozpocznij naukę
das Büro (die Büros)
Ich arbeite im Büro.
fabryka
On pracuje w fabryce.
rozpocznij naukę
die Fabrik (die Fabriken)
Er arbeitet in einer Fabrik.
salon fryzjerski
On jest fryzjerem i ma salon fryzjerski.
rozpocznij naukę
der Frisörsalon (die Frisörsalons)
Er ist Frisör und hat einen Frisörsalon.
kooperacja, współpraca
Współpraca międzynarodowa w Europie rozwija się.
rozpocznij naukę
die Kooperation (die Kooperationen)
Die internationale Kooperation in Europa entwickelt sich.
sala konferencyjna
Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej.
rozpocznij naukę
der Konferenzraum (die Konferenzräume)
Das Seminar findet im Konferenzraum statt.
laboratorium
On pracuje w laboratorium w szpitalu.
rozpocznij naukę
das Labor (die Labore)
Er arbeitet in einem Labor im Krankenhaus.
gabinet (lekarski)
Tutaj jest gabinet doktora Meyera.
rozpocznij naukę
die Praxis (die Praxen)
Hier ist die Praxis Dr. Meyer.
restauracja
Pracuję w restauracji.
rozpocznij naukę
das Restaurant (die Restaurants)
Ich arbeite im Restaurant.
miejsce, posada
On szuka posady w wydawnictwie.
rozpocznij naukę
die Stelle (die Stellen)
Er sucht eine Stelle in einem Verlag.
praca
Ta praca jest interesująca.
rozpocznij naukę
die Arbeit (die Arbeiten)
Die Arbeit ist interessant.
pracować
Pani Schiller pracuje w szkole językowej.
rozpocznij naukę
arbeiten
Frau Schiller arbeitet in der Sprachschule.
pracodawca
Potrzebuję zwolnienia lekarskiego dla mojego pracodawcy.
rozpocznij naukę
der Arbeitgeber (die Arbeitgeber)
Ich brauche eine Krankschreibung für meinen Arbeitgeber.
bezrobotny
Paul nie ma pracy. Jest bezrobotny.
rozpocznij naukę
arbeitslos
Paul hat keine Arbeit. Er ist arbeitslos.
bezrobotny/bezrobotna
Bezrobotni dostają pieniądze z urzędu pracy.
rozpocznij naukę
der/die Arbeitslose (die Arbeitslosen)
Arbeitslose bekommen Geld von dem Arbeitsamt.
bezrobocie
Wielu ludzi nie ma pracy. Bezrobocie jest wysokie.
rozpocznij naukę
die Arbeitslosigkeit (kein Plural)
Viele Menschen haben keine Arbeit. Die Arbeitslosigkeit ist hoch.
czas pracy
Czas pracy jest od 9:00 do 17:30.
rozpocznij naukę
die Arbeitszeit (die Arbeitszeiten)
Die Arbeitszeit ist von neun bis siebzehn Uhr.
zawód
Mój zawód to nauczyciel./Z zawodu jestem nauczycielem.
rozpocznij naukę
der Beruf (die Berufe)
Ich bin Lehrer von Beruf.
zawodowy, zawodowo
– Co pani robi zawodowo? – Jestem nauczycielką.
rozpocznij naukę
beruflich (etwas beruflich machen)
– Was machen Sie beruflich? – Ich bin Lehrerin.
praca, zajęcie
Znalazłem pracę.
rozpocznij naukę
der Job (die Jobs)
Ich habe einen Job gefunden.
kierować
Ona kieruje tym studiem od 6 miesięcy.
rozpocznij naukę
leiten
Sie leitet das Studio seit 6 Monaten.
wymarzony zawód
Lekarz jest moim wymarzonym zawodem.
rozpocznij naukę
der Lieblingsberuf (die Lieblingsberufe)
Arzt ist mein Lieblingsberuf.
godziny otwarcia/urzędowania
Czy godziny urzędowania są już ustalone?
rozpocznij naukę
die Öffnungszeit (die Öffnungszeiten)
Sind die Öffnungszeiten festgelegt?
przerwa
Czy możemy zrobić przerwę?
rozpocznij naukę
die Pause (die Pausen)
Können wir eine Pause machen?
oferta
Ta oferta jest bardzo interesująca.
rozpocznij naukę
das Angebot (die Angebote)
Das Angebot ist sehr interessant.
u; przy; w (pracować etc.)
Pracuję w (firmie) Siemens.
rozpocznij naukę
bei
Ich arbeite bei Siemens.
doradzać
Pia pracuje w call center i musi doradzać klientom.
rozpocznij naukę
beraten
Pia arbeitet in einem Call-Center und muss Kunden beraten.
elastyczny/elastycznie
Nasz czas pracy jest elastyczny.
rozpocznij naukę
flexibel
Unsere Arbeitszeit ist flexibel.
klient
Klienci byli zadowoleni.
rozpocznij naukę
der Kunde (die Kunden)
Die Kunden waren zufrieden.
klientka
Nie mogę rozmawiać, bo mam klientkę.
rozpocznij naukę
die Kundin (die Kundinnen)
Ich kann nicht sprechen, weil ich eine Kundin habe.
plan
Proszę zrobić plan na każdy dzień.
rozpocznij naukę
der Plan (die Pläne)
Machen Sie einen Plan für jeden Tag.
projekt
To jest projekt niemiecko-francuski.
rozpocznij naukę
das Projekt (die Projekte)
Das ist ein deutsch-französisches Projekt.
szukanie, poszukiwania
Agencja pracy pomaga w poszukiwaniu pracy.
rozpocznij naukę
die Suche (die Suchen)
Die Arbeitsagentur hilft bei der Suche nach Arbeit.
zarabiać
To jest dobra praca i zarabia sie dużo pieniędzy.
rozpocznij naukę
verdienen
Das ist ein guter Job und man verdient viel Geld.
sprzedawać
On sprzedaje buty.
rozpocznij naukę
verkaufen
Er verkauft Schuhe.
ubezpieczać
Pracobiorcy muszą ubezpieczać się od choroby.
rozpocznij naukę
versichern
Arbeitnehmer müssen sich gegen Krankheit versichern.
beraten
rozpocznij naukę
berät, beriet, hat beraten
verdienen
rozpocznij naukę
verdient, verdiente, hat verdient
verkaufen
rozpocznij naukę
verkauft, verkaufte, hat verkauft
versichern
rozpocznij naukę
versichert, versicherte, hat versichert

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.