słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

sehr

po polsku:

1. Bardzo


dziękuję, bardzo dobrze
jestem bardzo zmęczony wieczorem
to jest wysoce nieprawdopodobne
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
weri

Moja pierwsza lekcja
Berliner Platz dział 8
Themen Aktuell Rozdział 2
Moja pierwsza lekcja
niemiecki dwa

sehr w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

auch
lesen
gut
schwer
klein
aber