słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

wachsen

po polsku:

1. rosnąć


o cieście
odmiana czasownika
rosnąć bardzo szybko
wuchs
wuschs

Przydatne słówka i zwroty
Niemiecki 11, 12, 13, 14, 15
Czasowniki nieregularne
Czasowniki Polito
CZasowniki nieregularne 2

2. rosnąc


o cieście
odmiana czasownika
rosnąć bardzo szybko
wuchs
wuschs

znaczenie czasowników cz.2
Ten niemiecki
Odmiany czasowników mocnych