słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

wiederholen po polsku:

1. powtarzać


Ta studentka musi powtarzać zajęcia, ponieważ nie uczyła się wystarczająco dużo.
powtarzać do egzaminu
Nie będę powtarzać dwa razy!
Nie mogę dzisiaj wyjść, muszę powtarzać do sprawdzianu.
Nie każ mi powtarzać.
Ile razy mam ci powtarzać, żeby nie jeść słodyczy przed kolacją?
Jeśli chcesz mówić jak rodzimy użytkownik, musisz powtarzać to samo zdanie raz za razem - tak jak grający na banjo ćwiczą tę samą melodię, aż będą w stanie zagrać ją w pożądanym tempie.
Ile razy mam powtarzać, że pieniądze nie przynoszą szczęścia?

Polskie słowo "wiederholen" (powtarzać) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po niemiecku 475-500
Podstawowe Czasowniki - Grundverben
alles klar a1 kapitel3
Wem gehört das? Nico
cv i tym podobne

2. powtórzyć


Może Pan to powtórzyć?
Możesz powtórzyć ostatnie słowo
Czy możesz powtórzyć to raz jeszcze?
Proszę powtórzyć.
powtórzyć na test
czy możesz powtórzyć swój adres?
Czy mógłbyś to powtórzyć?
Możesz powtórzyć, ile razy tu byłeś?
Czy możesz mi powtórzyć, dlaczego się spóźniłeś?

Polskie słowo "wiederholen" (powtórzyć) występuje w zestawach:

Czasowniki do biernika i mianownika
poczta Ikartkówka
Kompass 1 (zestaw 8)
niemiecki 9.12