słownik angielsko - polski

English - język polski

appropriate po polsku:

1. właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polskie słowo "appropriate" (właściwy) występuje w zestawach:

Komponent, egzamin B2, biznes cz.2
Angielski 8.3 International trade
Unit 3 solutions pre-int
Słówka Anglik 3
Unit 6 Upstream

2. odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polskie słowo "appropriate" (odpowiedni) występuje w zestawach:

komunikacja i autonomiczne samochody
1. Corporate culture
angielski z 9-10
Zdrowie cz. 1
kolos ostatni

3. odpowiednie


Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
Trzeba podejmować odpowiednie kroki w odpowiednim momencie.

Polskie słowo "appropriate" (odpowiednie) występuje w zestawach:

1. Academic Vocabulary in Use - Key adjectives str...
Failuer and success + Modern manners?
Documentation and monitoring in managing the timbe...
edgar zestaw numer 2
5 unit - antenatal care

4. stosowny


Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.

Polskie słowo "appropriate" (stosowny) występuje w zestawach:

Słówka z pracy domowej
Moja 2 lekcja

5. przywłaszczać sobiePolskie słowo "appropriate" (przywłaszczać sobie) występuje w zestawach:

Desperate Housewives - 310 - The Miracle Song
Desperate Housewives - 310 - The Miracle Song
Kolokwium - słówka
ramtamtam ang

6. przywłaszczyć


Knuje, jakby tu przywłaszczyć sobie twój majątek.

Polskie słowo "appropriate" (przywłaszczyć) występuje w zestawach:

English - słownictwo policyjne - 6
Crime and punishment
useful verbs
crime and law
Penal code 2

7. odpowiedni odpowiednia8. odpowiedni właściwy9. stosowne


Rób, jak uważasz za stosowne.

10. właściwy odpowiedniPolskie słowo "appropriate" (właściwy odpowiedni) występuje w zestawach:

02. 11.19 accident during
2000 słówek - litera "a"