słownik angielsko - polski

English - język polski

appropriate po polsku:

1. właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polskie słowo "appropriate" (właściwy) występuje w zestawach:

Komponent, egzamin B2, biznes cz.2
Unit 3 solutions pre-int
Słówka Anglik 3
Unit 6 Upstream
tekst o papugach

2. odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polskie słowo "appropriate" (odpowiedni) występuje w zestawach:

komunikacja i autonomiczne samochody
1. Corporate culture
Zdrowie cz. 1
Upper, unit 2

3. odpowiednie


Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
Trzeba podejmować odpowiednie kroki w odpowiednim momencie.

Polskie słowo "appropriate" (odpowiednie) występuje w zestawach:

1. Academic Vocabulary in Use - Key adjectives str...
Failuer and success + Modern manners?
Documentation and monitoring in managing the timbe...
edgar zestaw numer 2
5 unit - antenatal care

4. przywłaszczyć


Knuje, jakby tu przywłaszczyć sobie twój majątek.

Polskie słowo "appropriate" (przywłaszczyć) występuje w zestawach:

English - słownictwo policyjne - 6
Crime and punishment
useful verbs
crime and law
Penal code 2

5. przywłaszczać sobiePolskie słowo "appropriate" (przywłaszczać sobie) występuje w zestawach:

Desperate Housewives - 310 - The Miracle Song
Desperate Housewives - 310 - The Miracle Song
ramtamtam ang

6. odpowiedni odpowiednia7. odpowiedni właściwy8. stosowne


Rób, jak uważasz za stosowne.