słownik angielsko - polski

English - język polski

approve po polsku:

1. zatwierdzaćPolskie słowo "approve" (zatwierdzać) występuje w zestawach:

emergency managmebt mass events
What Can the Bibel teach us
kartkówka nr 1 semestr 5
emergency management
kolos ze słówek

2. pochwalaćPolskie słowo "approve" (pochwalać) występuje w zestawach:

Kartkówka nr 2 (otoczenie, czasowniki, inne słowa)
Personality, emotions, attitude
Słówka celebrity/verbs Unit 2
task 1 and 2 quiz
słowotwórstwo cz. 1 (1-40)

3. akceptować


zaakceptować ugodę
ciężko zaakceptować tę sytuację

Polskie słowo "approve" (akceptować) występuje w zestawach:

Nicholas Nickleby module 7E
Cambridge First certyficate
Unit 1 Listening SB p. 12
rozdział pierwszy

4. aprobowaćPolskie słowo "approve" (aprobować) występuje w zestawach:

2000 słówek - litera "a"
popularne slowka (A)
Actions Czynności
Słownik ISEL - A
on Couples therapy

5. popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

Polskie słowo "approve" (popierać) występuje w zestawach:

Zębala - PRZYIMKI - prepositions
Slowka dzial 1
Różne słówka

6. zgadzać się


zgadzać się z kimś
zgadzać się z kimś, np. w tym punkcie zgadzam się z Panem

7. aprobować cośPolskie słowo "approve" (aprobować coś) występuje w zestawach:

angielski czlowiek
daria ang 47