słownik angielsko - polski

English - język polski

attentive po polsku:

1. troskliwy


Można sprawić, by był miły, wielkoduszny, zabawny, troskliwy, pod jednym warunkiem, że będzie najważniejszą zabawką.
Groot jest troskliwy

Polskie słowo "attentive" (troskliwy) występuje w zestawach:

Personality, feelings, emotions - osobowość, uczuc...
Insight Upper- Intermediate Unit 1
Personality, Feelings, Emotions
Personality, feelings, emotions
osobowość, uczucia emocje

2. uważny


Bądź uważny i nie przeszkadzaj kolegom.
Oczywiście, Mochida dołożył wszelkich starań, ale jednak nie był dość uważny.

Polskie słowo "attentive" (uważny) występuje w zestawach:

Lista przymiotników opisujących charakter.
CAE 501 - 525
job interview 2

3. uważnie słuchającyPolskie słowo "attentive" (uważnie słuchający) występuje w zestawach:

Życie rodzinne i towarzyskie. UNIT 1
Matura Masters intermediate unit 1
matura masters klasa 2 unit 1
Matura Masters - Unit 1

4. baczny